• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói hạo kiếp tương khởi, thiên địa quay về hỗn độn, Lâm Phong có được Như Ý Kim kiếm, nắm quyền sát phạt, nên trong lòngcực kì vui vẻ, có được Tiên Thiên thánh khí Kim Thư, lập tức cùng tứ nữ bế quan luyện bảo.

Môn hạ đệ tử vâng sư mệnh tất cả đều tìm động phủ tu chân dưỡng đạo, tinh luyện Nguyên Thần pháp lực, tới lúc đại kiếp nạn thì cũng có thể độ kiếp.

Ngày hôm đó, Cửu Vĩ Hồ vừa mới tìm xem hết núi non Thúy Hà sơn phương viên trăm vạn dặm lớn nhỏ, đột nhiên Lâm Phong thoát ra Nguyên Thần, triệu đến Thạch Cơ, tiểu Thanh, Hồng Bào lão yêu, Tiểu Bạch long Ngao Liệt, lão Chí Minh cùng Quan Âm và các đệ tử khác đến Cực Lạc tiên phủ đại điện, nói: "Đại kiếp sắp nổi lên, bọn ngươi nhân quả còn chưa tận, có thể xuất cung du lịch. Thứ nhất là hóa giải hết nhân quả, thứ hai bọn ngươi còn có chút cơ duyên!"

Chúng đệ tử ban đầu còn buồn bực hốt hoảng, vội vàng mừng rỡ bái tạ.

Thải Y cùng Nghê Thường ngồi tựa đầu gối Lâm Phong đầu gối, cười khanh khách nói: "Phụ thân, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài sao?"

Lâm Phong vỗ vỗ con gái, cười nói: "Đương nhiên, các ngươi có thể cùng sư huynh các sư tỷ một đường, Phụ thân ban thưởng các ngươi linh phù phòng thân, nếu có phiền toái, có thể bóp nát linh phù, Hai đại thân ngoại hóa thân của phụ thân sẽ tới kịp thời!"

Thải Y và Nghê Thường hân hoan tung tăng như chim sẻ, đều mừng rỡ.

Lâm Phong lại lấy Thiên La tứ kiếm, phân cho hai con gái, đem Thiên Ma kiếm cho Hồng Bào lão yêu, Bích Du tiên tử đem Hỗn Độn Thiên La tán cho Thanh Hà, Bích Vân tiên tử đem Tam Âm Phá Ma Thần toa cho Tiểu Bạch Long, lại dặn dò một phen, mới quay lại hậu điện luyện Kim Thư.

Lập tức chúng đệ tử ra khỏi Cực Lạc cung, hấp tấp hướng Nam Chiêm Bộ châu mà đi.

Lâm Phong xuất phát từ nhân gian, thành tựu tiên đạo cũng không quá mấy trăm năm, môn hạ căn cơ nông cạn, ngoại trừ Quan Âm từng là Phật môn Bồ Tát. Tu thành lưỡng đại không pháp chi tương, tương đương với Đạo gia tạo được hai đại thân ngoại hóa thân kim tiên, đệ tử còn lại lên một lượt cũng không có.

Lại nói Cửu Phượng cùng Hình Thiên ẩn cư tại Đông Hải hợp đạo song tu, ngày hôm đó. Cửu Phượng đột nhiên tâm huyết dâng trào, kháp chỉ tính toán, biết môn hạ đệ tử củaLâm Phong phải đi qua Đông Hải, hướng Nam Chiêm Bộ châu mà đi, thầm nghĩ trong bụng, "Cực Lạc cung chủ hoành hành ngang ngược, ỷ có Thánh Mẫu nương nương làm chỗ dựa, bắt buộc ta nhập làm môn hạ. Vừa vặn bắt môn hạ đệ tử của hắn để giải nỗi hận!"

Cửu Phượng vốn là một trong bảy đại yêu thần của Thiên Hoàng Thái Huyền, chính là hạng người có cừu tất báo. Cùng Hình Thiên hợp kế, lúc này giá khởi độn quang ra khỏi động phủ, tại Đông Hải ngăn cản bọn lão Chí Minh một nhóm chín người.

"Sư huynh sư tỷ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này!" Thải Y cùng Nghê Thường bản tính thuần lương, không chút tâm cơ, tại Cực Lạc cung thì cũng cùng Cửu Phượng Hình Thiên có tình đồng môn. Giờ phút này thấy Cửu Phượng Hình Thiên hai người, lập tức mừng rỡ. Lên tiếng chào hỏi.

Thạch Cơ cùng tiểu Thanh đối với Cửu Phượng cũng cực kỳ thân cận, liền bước lên phía trước ra mắt.

Hồng Bào lão yêu lại nhìn xem Cửu Phượng cùng Hình Thiên một hồi cạc cạc cười quái dị, hơi có chút hương vị khiêu khích.

Lão yêu này vốn là Thiên Tiên nhất lưu. Tuy nhiên căn tính nông cạn, vô vọng chém ra được thân ngoại hóa thân. Nhưng sau khi bái nhập làm môn hạ Lâm Phong, chẳng những có thể ăn Đại La Cửu Chuyển Kim Đan, còn ăn không ít vạn năm đào vương, lại hấp thụ Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí tinh luyện Nguyên Thần thân thể. Được Lâm Phong truyền thụ thượng cổ yêu tộc bí pháp, đã tu thành Nguyên Thần thứ hai.

Lại tự cao có sư tôn ban thưởng Thiên Ma kiếm, liền có chút ít tự đại. Không đem Cửu Phượng cùng Hình Thiên để vào mắt.

Nhưng Tiểu Bạch long Ngao Liệt cùng Thanh Hà tiên tử lại nghĩ rằng Cửu Phượng phản bội sư môn, bởi vậy đối với hai người không có hảo cảm. Lúc này thấy Cửu Phượng cùng Hình Thiên sắc mặt bất thiện, đều tự nâng cao tinh thần đề phòng.

Quan Âm cùng Cửu Phượng chính là đối thủ cũ. Bị Cửu Phượng ngăn lại đường đi, cũng chỉ là cười khẩy không nói.

Cửu Phượng tuy tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng biết Thải Y cùng Nghê Thường bản tính thuần lương, không muốn làm khó hai người, chỉ là nhìn chằm chằm vào Quan Âm cười lạnh liên tục "Bà nương này Ngươi không phải cả ngày nói cái gì Phật môn quảng đại, có thể khá độ người. Vì sao ngươi lại phản giáo quên điển, cũng vào làm môn hạ Cực Lạc cung, thực sự là thú vị a!"

Quan Âm nói: "đây là số trời, chúng ta đều nghịch không được. Yêu nghiệt nhà ngươi lại ngăn đón chúng ta đường đi!"

"Khá lắm yêu phụ, quả là miệng lưỡi bén nhọn!" Cửu Phượng nói không qua Quan Âm, lập tức giận tím mặt "Hôm nay chính là muốn cùng cái loại đàn bà miệng lưỡi chanh chua này không chết không thôi!"

“Sư tỷ chậm đã, bà nương này hãy để cho ta thu thập!" Hình Thiên thấy Cửu Phượng muốn động thủ, liền bước lên phía trước ,một cổ yêu quang cuốn thẳng Quan Âm, ngay cả bọn người Thải Y cùng Nghê Thường cũng không buông tha.

Quan Âm liền vội giương tay ném đi, Thất Thải Liên hoa bay lên cao khoảng một ngàn trượng, đem các sư huynh muội bảo vệ, cùng Hình Thiên đấu pháp.

Thải Y cùng Nghê Thường hoa dung thất sắc nói: "Sao lại như thế, sư huynh nhanh mau dừng tay."

Hình Thiên chính là hạng người hung tàn, đối Lâm Phong chúng đệ tử nửa điểm hảo cảm cũng không có, làm sao dừng tay, cười to nói: "Cha ngươi không biết tốt xấu, ỷ vào thần thông bắt buộc ta nhập vào làm môn hạ. Hôm nay đang muốn cho bọn ngươi thần hình câu diệt, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta!"

Hồng Bào lão yêu tự vào làm môn hạ Lâm Phong, được không ít chỗ tốt, lại biết tiện nghi sư phó có Thánh Mẫu nương nương làm chỗ dựa, bởi vậy sớm đã thu tâm. Giờ phút này thấy Hình Thiên hung ác, cũng rút ra Thiên Ma kiếm, quát: “Thằng nhãi này ngươi đừng vội càn rỡ, trước để lão tổ kiến thức chút thủ đoạn của ngươi!"

Cửu Phượng đứng một bên không động thủ cười lạnh nói: “Loại tôm tép nhãi nhép có năng lực gì, mà lại bảo Cửu Phượng ta có chút thủ đoạn!"

Hồng Bào lão yêu nhìn thấy Cửu Phượng, nhưng lại cảm thấy còn có chút ràng buộc. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, lão yêu đã tu thành Nguyên Thần thứ hai, lại được Lâm Phong ban thưởng cho Thiên Ma kiếm không thua gì Tiên Thiên thập đại thánh khí, tất nhiên là dũng khí mười phần, kêu ha ha mà nói: "Sư phụ ta pháp lực Thông Thiên triệt địa, cả Tây Thiên cổ Phật cũng không phải đối thủ. Ngươi cái giá bà nương ( có chồng) này có thể được vào sư môn ta làm môn hạ, lại còn muốn phản bội sư môn. Sau này đại kiếp mà tới thì cuối cùng cũng không thể trốn thoát, lão tổ ta hôm nay sẽ ra tay, tống ngươi vào luân hồi."

Cửu Phượng đại hỏa, "Thật to gan, thứ nô tài ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn." Giận dữ gào một tiếng, đỉnh đầu một cổ yêu quang lao ra như sóng cuộn, nhằm hướng Hồng Bào lão yêu bay tới. Trong đó còn kèm theo quang mang xanh tím mịt mù không ngừng lưu chuyển, thực ra Cửu Phượng tại trong Cực Lạc cung hấp thụ Hồng Mông tử khí tinh luyện bản Hồng Mông bổn mạng huyền quang.

Yêu vân cuồn cuộn đung đưa, thế không thể đỡ, ba đào cuồn cuộn hướng Hồng Bào lão yêu.

"Giá bà nương này quá lợi hại!" Hồng Bào đương kinh hãi, trong lòng biết Cửu Phượng chính là thượng cổ yêu thần, pháp lực thần thông không dưới trảm hai đại thân ngoại hóa thân Đạo gia kim tiên. Chính mình so với hắn thua khá xa, không dám khinh thường, vội vàng quát một tiếng. Vận khởi Thiên Ma kiếm, trong hư không vô số màu đen kiếm quang tràn ra, đánh tan yêu vân.

Cửu Phượng thấy Hồng Bào lão yêu có được Thiên Ma kiếm, càng giận không thể nuốt. Nộ quát một tiếng, yêu vân lại lần nữa ngưng tụ lên, lao nhanh kích động, tựa hồ muốn đem đánh rách cả hư không. Sóng dữ dâng lên, cuốn về phía Hồng Bào lão yêu, ẩn trong mây một cổ tử quang ngưng tụ, hóa thành đại thủ, muốn nắm đầu Hồng Bào lão yêu .

Hồng Bào lão yêu áp lực tăng cao, cảm thấy cả kinh. Vận khởi toàn thân pháp lực, ra sức nâng lên Thiên Ma kiếm, màu đen kiếm quang tại quanh thân ngàn trượng kích động không ngớt. Bảo vệ bản thể, hét lớn: "Chư vị sư đệ sư muội nhanh tới hổ trợ ta!"

Tiểu Bạch long Ngao Liệt cùng Tố Hà tiên tử đã sớm toàn thân đề phòng, nghe được Hồng Bào lão yêu kêu to, lớn tiếng đồng ý, vận khởi Phá Ma Thần toa hướng Cửu Phượng mà đánh.

Tố Hà tiên tử cũng không chậm trễ. Vội vàng lấy ra Hỗn Độn Thiên La tán, một mảnh kim quang hướng Cửu Phượng xoạt xuống tới.

Pháp lực Cửu Phượng còn hơn mọi người rất nhiều, chúng đệ tử của Lâm Phong cũng chỉ có Quan Âm mới có thể chống đỡ. Tất nhiên là không đem Tiểu Bạch long để vào mắt, chỉ là Cửu Phượng hiện tại thực cùng đinh, toàn thân một cái pháp bảo cũng không có nên cực kỳ ghen tị pháp bảo của mọi người, thầm nghĩ: "Cực Lạc cung chủ có Thánh Mẫu nương nương bảo hộ mà mạnh mẽ chiếm lấy không ít đỉnh cấp pháp khí. Vừa vặn thu mấy cái pháp bảo này của bọn tiểu bối, sau này có thể dùng để ngăn cản kiếp số!"

Lập tức lấy ra Luyện Yêu Hồ, nhìn trời ném đi. Một cổ yêu quang vọt ra, hướng mọi người cuốn tới, yêu quang tựu giống như ngược hướng thiên hà liên tục không dứt. Bọn người Hồng Bào lão yêu cảm giác được bốn phía lộ vẻ yêu khí tung hoành, không có giới hạn. Một cổ hấp lực mạnh, ngay cả dứng vững cũng khó khăn phi thường, lập tức đại kinh thất sắc.

"Yêu nghiệt, dám đả thương sư huynh của ta!" Lão Chí Minh vô cùng tôn sư trọng đạo, đối vài vị đồng môn sư huynh đệ cùng sư tỷ muội tình nghĩa cũng là rất sâu. Làm sao trơ mắt nhìn xem Hồng Bào lão yêu cùng Tiểu Bạch long cùng với Thanh Hà bị Cửu Phượng bắt đi, vội vàng vận khởi phi kiếm dùng bổn mạng nguyên thần tế luyện hướng Cửu Phượng đánh tới .

Trong chúng đệ tử Lâm Phong thì lão Chí Minh pháp lực đạo hạnh là kém cỏi nhất, so với Cửu Phượng quả thực là cách xa vạn dặm, sao có thể làm bị thương Cửu Phượng. Chỉ thấy Cửu Phượng cười khẩy một tiếng, trong yêu quang có một bàn tay lớn màu tím lao ra vừa lật một cái liền đem phi kiếm kia thu đi.

Lão Chí Minh quá sợ hãi, vội vàng lớn tiếng hô: "Hai vị sư tỷ nhanh chóng đến hỗ trợ!"

Thải Y, Nghê Thường tỷ muội cùng Thạch Cơ, tiểu Thanh đang do dự, lúc này thấy lão Chí Minh phi kiếm cũng bị Cửu Phượng thu đi, tiểu Thanh cắn răng nói: "Cửu Phượng sư tỷ, ngươi bất tuân sư mệnh, phản bội sư môn, lại theo làm khó sư huynh tỷ muội chúng ta, chúng ta sẽ không khách khí !"

Cửu Phượng cười gằn nói: "Ai là sư tỷ của ngươi, thử làm cho ta biết một chút các ngươi có thủ đoạn gì!"

Thải Y cũng nói: "Đắc tội, sư tỷ!" Lại hướng Hồng Bào lão yêu nói: "Hồng Bào sư huynh, bày Đại La kiếm trận!"

Hồng Bào lão yêu tuy trong tay có Thiên Ma kiếm, chỉ là pháp lực kém quá nhiều, bị Luyện Yêu Hồ hút lấy, thân còn không tự chủ được, ở đâu còn có thể thêm một tay bày Đại La kiếm trận. Chỉ có thể nâng lên Thiên Ma kiếm bảo vệ thân mình.

Tố Hà tiên tử cũng vận khởi Hỗn Độn Thiên La tán, đem mình và Tiểu Bạch long bảo hộ ở dưới, đâu còn dư lực.

Tiểu Thanh vội bảo: "Các vị sư muội, chúng ta nhanh chóng động thủ!" Rồi lấy ra Thiên Tuyệt kiếm, hướng Luyện Yêu Hồ chém tới. Thải Y cùng Nghê Thường cũng liền mang ra Thiên La kiếm cùng Thiên Huyền kiếm chém về phía Luyện Yêu Hồ.

Thạch Cơ thì tế lên Thất Bảo Lưu Ly trản, một cổ quang thải xuất hiện, hướng đánh vào đầu Cửu Phượng.

Cửu Phượng tuy pháp lực hơn mọi người rất nhiều, nhưng chúng đệ tử Lâm Phong pháp bảo quá lợi hại, không thể phân thần áp chế, đành phải buông tha Hồng Bào lão yêu cùng Tiểu Bạch long, Tố Hà. Luyện Yêu Hồ vừa chuyển, yêu vân hướng Thải Y tứ nữ cuốn tới.

Bỗng nghe được trên chín tầng trời một tiếng chấn động, cả hư không đều kịch liệt run run. Một tiếng hét to vang lên, một cây gậy chống trời từ phía trên hung hăng lao tới nện xuống Luyện Yêu Hồ. Luyện Yêu Hồ ăn một đập này, lập tức yêu quang tứ tán, quay tít một vòng mà rơi xuống.

"Không tốt." Cửu Phượng lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu lại Luyện Yêu Hồ.

Trong tiếng cười quái dị, đã thấy Hầu tử hạ xuống, vung bổng đánh tan yêu quang, lại một gậy đem Hình Thiên té ngã. Giờ mới hiện ra chân thân, xếp đặt thế Kim Kê Độc Lập, gãi tai cười to nói: "Nếu lão Tôn ta đây không sớm đã có nói trước, nhất định đem thằng nhãi một gậy đánh thành bánh thịt!"

Cửu Phượng cùng Hình Thiên đại kinh thất sắc, thầm kêu không ổn. Trong lòng biết Hầu tử này tại trong lò Bát Quái của lão quân không những không chết cháy, hơn nữa còn đạt Thái Ất Kim tiên thể. Pháp lực thần thông không dưới Tây Thiên cổ Phật, tuyệt đối không phải địch thủ, đâu còn dám đấu thêm, vội vàng giá khởi độn quang chạy trối chết.

Hầu tử cũng không đuổi theo, chỉ lộn mấy cân đẩu vân chỉ vào Quan Âm mắng: "Giá bà nương này cũng quá ác, lão Tôn ta đây nếu không có đã đáp ứng sư phó, bằng không nhất định đánh ngươi vài gậy cho hả giận!"

"Sư huynh đã tới sao?" Mọi người thấy Hầu tử đột nhiên xông ra, đều là mừng rỡ. Tiểu Bạch long liền vội vàng hỏi, chỉ vì cái tên Hầu tử này từng đi Cực Lạc cung mượn pháp bảo đối phó Ngưu Ma vương, từng trước mặt mọi người đã bái Lâm Phong làm sư phụ, chính là mọi người đồng môn sư huynh đệ, còn có chút tình đồng môn, không giống Cửu Phượng cùng Hình Thiên, công nhiên mưu phản sư môn.

Hầu tử trảo đầu gãi tai, táo bạo nói: "Không nghĩ tới lão Tôn ta đây hôm nay ngay cả Như Lai cũng không phải đối thủ, lại còn muốn bái Cực Lạc cung chúa làm sư phụ, thật sự là tức chết ta mà!"

Mọi người nhìn nhau, không biết Hầu tử này có phát bệnh thần kinh. Nhìn Hầu tử ở đó càu nhàu, cũng không dám tiến lên để hắn nhìn thấy, chỉ dám ở phía xa quan vọng.

Quan Âm thầm nghĩ: "Cái con khỉ này không biết là lai lịch ra sao, hôm nay pháp lực thần thông cũng không dưới Như Lai, hay là ít chọc mới tốt!"

Hầu tử tựa hồ cực kỳ ủy khuất, phát một hồi bực tức, Thạch Cơ mới tiến lên kêu một tiếng: "Ngộ Không!"

Hầu tử gãi gãi đầu, cưỡi tường vân hạ xuống, nhìn xem Thạch Cơ, đột nhiên biến có chút nhíu mày.

Thải Y cùng Nghê Thường tính tình còn trẻ con, tiến lên nhổ lông khỉ trên người Hầu tử , cười khanh khách nói: "Tôn sư huynh, sư muội một mực đều ở nhớ thương ngươi đó. Ngươi như thế nào không đến gặp nàng, trở về ta nhất định nói cho Phụ thân trừng phạt nặng ngươi."

Hầu tử lộn một cân đẩu vân ra ngoài, nổi trận lôi đình nói: "Ta hận không thể một gậy đem hắn đánh thành... Hắc hắc!"

Mọi người vừa nghe, còn không biết Hầu tử lại chịu đau khổ dưới tay sư tôn. Hơn phân nửa cũng là bởi vì duyng cớ sư phó mới có thể chạy đến nơi đây, vội vàng truy vấn, nhưng hầu tử lại không nói.

Vẫn còn Thạch Cơ cực kỳ có nể mặt, tội nghiệp nhìn Hầu tử vài lần, mặc dù là không thể vạch trần Hầu tử, nhưng lại đem sự thật uốn lượn một chút nói rõ ra.

Ban đầu là Thái Huyền bắt Hầu tử xuống Thiên đình, bởi vì là Hầu tử cùng Thạch Cơ tình nghiệt chưa xong, mới khiến cho Hầu tử đi tới gặp mặt.

Hầu tử căn bản sẽ không tới, Thái Huyền nói: "Ngươi nếu không nghe lời ta, ta liền đem ngươi lại nhốt thêm năm trăm năm!"

Hầu tử bị Như Lai đè ép năm trăm năm, sao có thể lần nữa ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng vâng mệnh, cân đẩu vân lắc mình xuống tới. Đúng lúc Cửu Phượng muốn đem chúng nữ hấp vào trong Luyện Yêu Hồ, mới một gậy đánh rớt Luyện Yêu Hồ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK