Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửu Long thịnh hội!

Toàn bộ Tu Tiên Giới Đại Tần lâm vào một mảnh sục sôi.

Chúi con khỉ vận thần long quanh quần trên thiên không vạn dặm của Đông Thắng Đại Lục, âm thanh rông ngâm kinh thiên, kinh sợ hoàn vũ. khí trùng tinh hà.

Từ khi Tiên Tẩn cổ quốc tứ phản ngũ liệt, hôm nay rốt cục Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khi rốt cục toàn bộ hiện thế.

Dị tượng nang động thiên hạ này khiến thiên địa linh khí không thể khống chế. khiến nhật nguyệt ảm đạm. Khí vận lực vô hình hùng hòn hội tụ trên không đại lục. Những đại năng giả có thể mơ hồ nhận ra một long ảnh hư vô.

Lấy Cửu Ngũ Chí bảo Long Khí kết nối với khí vận của toàn bộ đại lục, hỗ trợ lẫn nhau quả là đại năng nghịch thiên.

Khó có thể tưởng tượng, thời đại Tiên Tần thượng cổ cường thịnh, cường đại như thế nào! Có bao nhiêu đại năng giả hô phong hoán vũ?!

Quanh thân Dương Phàm có hai con khỉ vận quang long màu vàng và một con khỉ vận thần long màu đen hư vô xoay quanh.

Bởi vì Hoàng Long Quan bài danh tiền tam, ẩn chứa hai khi vận long. Lại có thểm một khí vận long đặc thù vừa hôi sinh của Hắc Long Tiên cho nên mới xuất hiện tình cành ba long cùng quanh quẩn một chỗ.

Giờ khắc này. trong thiên địa, chín kiện Chí Bảo Long Khí tương hỗ nhau. Dương Phàm có thể rõ ràng cám ứng được phương vị và tin tức của các kiện Chí bảo Long Khí khác.

Trong Yêu Hoàng Cảnh có ba cỗ khí tức Chí Bảo Long Khí.

Trong đó Hoàng Long Quan và Hắc Long Tiên thuộc về Dương Phàm, còn có một cỗ khí tức xuất phát từ Vạn Yêu Thánh Thành.

- Thiên Long Cung quá nhiên ở trong tay Yêu Long Hoàng.

Dương Phàm với ba con khỉ vận thần long vờn quanh đưa mắt nhìn về phương hướng Vạn Yêu Điện.

Giờ phút này. hắn có được hai kiện Chí bảo Long Khí, thực lực lại được tăng cường. Trén toàn bộ Đại Tán này. gân như không có ai đủ uy hiếp được hắn.

Dương Phàm cũng nhanh chóng thu được tin tức từ Hắc Long Tiên.

Hóa ra, cây tiên này ở rất lâu trước đây. khi chân tiên, chân ma buông xuống đại chiến thì bị tôn hại, đoạn tuyệt long hổn khí trong đó.

Chi Bảo Long Khí danh như ý nghĩa, mỗi kiện đều có long hồn, đại biểu một linh hồn của thượng cổ chân long, hơn nữa phải là chân long đã ngoài Độ Kiếp Kỳ mới có tư cách trờ thành đinh lô của Chí Bảo Long Khí.

Bởi vì bản thân bị hư hao. hơn nữa long huyền đoạn tuyệt, mất đi liên hệ với thiên địa khí vận cho nên lâm vào ngủ say, trở thành một kiện truyền thùa linh bảo chưa thức tinh.

Trái qua vô số năm diễn hóa. cây tiên này rổt cục sinh ra dị biến, trở thành một ngoại tộc có thể thông qua hấp huyết để đề thăng cấp phầm.

Qua hấp thu vô số máu huyết của trân thú, Thần thú. thậm chí Tiên Thần chi huyết, phẩm cấp của nó liên tục được tăng cường, chuản bị cho việc thức tinh.

Nhưng điểu kiện quan trọng nhất để thức tinh chính là long hồn và máu Huyết chân long.

Đây cũng chính là nguyên nhân khi Dương Phàm gặp Ma Long Vương, Hấp Huyết Hắc Long Tiên lại hưng phấn run rẩy như vậy!

Khi nó chân chính rút ra máu Huyết và long hồn tinh nguyên của chân long Ma Long Vương thì rốt cục tỉnh lại. khôi phục chân diện mục của Chi Bảo Long Khi.

Hôm nay, Cửu Long thịnh hội khiến Dương Phàm bất ngờ nhưng vô cùng kinh hi.

Bởi vì điều này đại biểu cho việc đã mở ra một manh mối để tìm kiểm Thiên Nhất Hồn Thủy.

Hổng

Hư không trên cao vạn dặm, chín con khỉ vận thần long làm trung tâm. chín con rồng xoay quanh gào rít, hoành tráng hùng kỳ. thế thế hùng hồn, dường như mở màn một sử thi thần thoại...

- Cửu Long xuất thế. Tu Tiên Giới Đại Tần. thậm chí toàn nhân giới chi sợ cũng phải t hay đổi...

Hoán Thiên Nha của Dương Phàm sinh ra cảm ứng. hừu cảm nhi phát.

' Vộ- „

Trừ bó chín kiện Chí Bảo Long Khí ra, Dương Phàm còn có thể cảm ứng được năm cô long khí đặc biệt tồn tại.

Năm cỗ khí tức kia cũng tương tự Chí bảo Long Khí, nhưng trong cảm ứng cùa Dương Phàm lại dung nhập vào phiến thô địa của Đại Tân, trờ thành một bộ phận của đại địa, tuy hai là một.

- Xem ra đây chính là Ngũ Hành Long Kỳ đóng ở xung quanh Đại Tần.

*

Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại.

Đồng thời với đó. ở sâu trong Hoàng Thiên Hà truyển ra từng trận long ngâm kinh thiên, khiên cho cả thủy vực Hoàng Thiên Hà nôi sống không chừng, cao tới cả trăm trượng, nhân chìm cả một đám thuyểnbè.

ở sâu trong hà vực. một cây kỳ phiên màu lam to lớn lay động không chừng, dẫn phát toàn bộ dị tượng của Hoàng Thiên Hà.

Thủv Long Kỳ: một trong Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí, đóng tại thủy nguyên (nguồn nước) của Đại Tân, dung nhập vào phiên thô địa, không thể nhận chủ. không thể lay động. Phó long khL khai thông khí vận đại lục, phụ trợ chủ long khí, cùng cung cấp khí vận lực.

Ngoài ra ở bổn phía khác của Đại Tần. ở Thập Vạn Đại Sơn, ở một vùng rừng núi rộng lớn khôn cùng... cũng có bốn cây kỳ phiên túng thiên đạp địa, dẫn động một mảnh thiên địa run rẩy. hô ứng với Cửu Long thịnh hội ở thiên không xa xôi.

Giờ khắc này, chín kiện chủ long khỊ năm kiện phó long khí hô ứng, khiến thiên địa Đại Tần biến đổi, khiển cao nhân lánh đời nhất giới khiếp sợ.

Dương Phàm nhắm hai mắt lại, hấp thu rất nhiều tin tức trong.

Hóa ra. ở Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí. “Cừu Ngũ” chính là nói tới Cửu Ngũ Chí Tòa Cũng là quyền thống trị của hoàng tộc Tiên Tẳn cổ quốc.

Cửu: Đương nhiên đại biểu cho chín con khỉ vận thần long, cùng chính là chín kiện truyền thừa linh bảo mạnh nhất.

Ngũ: Ngũ Hành Long Kỳ. đại biểu kim, mộc. thủy, hỏa, thổ, trấn thủ thiên địa Đại Tần.

Nói cách khác, trên toàn đại lục có mười bốn kiện Chí Bảo Long Khí. cấu thành Cửu Ngũ.

Ai CÓ thể nắm trong tay Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí. đó chính là Cửu Ngũ Chí Tôn trong phiền thiên địa này.

Bố cục nhưthế khôngthể khôngnói là hoành đại kinh nhân.

Nhưng Dương Phàm biết rõ, Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Đúng lúc này. thiên địa lại sinh ra dị tượng.

ở trên không Cửu Long thịnh hội. thiên địa vang lên một trận chiến minh, hiện lẻn huyết vụ nhàn nhạt.

Hống

Chín con rồng gào rít, huyết vụ trong hư không cũng khép lại.

Nhưng đám huyết vụ kia vô cùng không cam lòng, lại xuất hiện ở các nơi khác trong thiên địa.

‘Đólà-_-

Dương Phàm chấn động, vận chuyển Thái Hư Thản Mâu. nhìn ra xa.

Chỉ thấy huyết vụ xuất hiện các nơi. bén trong phảng phắt có thể thấy được một thám uyên màu máu vô tận.

- Một. hai. ba...

Dương Phàm cảm thấy giật mình.

Trên hư không cũng hiện lẻn chín chỗ huyết vụ, nhưng phạm vi càng rộng lớn hơn, bao phủ toàn bộ Đông Thắng Đại Lục.

Đương nhiên, loại cảnh tượng này nếu không đạt tới Thông Huyển thì căn bản khó có thể phát hiện ra.

Chín con khỉ vận thân long phát ra từng trận gào rít. giương nanh múa vuốt. Một cồ khí vận lực xua đi chín chỗ huyết vụ kia.

Hai phương lập tức triền mờ một hỗi đánh đấu.

Trong lúc đó. Ngũ Hành Long Kỳ chợt rang động, truyền lực lượng vô cùng vô tận của toàn bộ đại lục vào chín con rồng trên hư không.

Rất nhanh, chín con khỉ vận thần long đã chiếm thượng phong.

Ông-—

Đột nhiên, trong thiên địa một mảnh huyết quang chấn động.

Dương Phàm mơ hồ cảm ứng được Tử Vong Huyết Uyên chấn động.

̀m

Một đạo cột sáng màu máu từ trong Huyết Uyên Phủ. cũng gần nơi Dương Phàm phóng lên cao.

Huyết vụ trên hư không đột nhiên khuếch trương, lan tràn, nở rộ tinh quang màu máu quy dị.

Những khu huyết vụ sâu không lường được kia hóa thành một vòng huyết nhật.

Đạo huỵá nhật này phóng xuất ra từng đợt tơ máu như mạng nhện, lan tràn về khắp bồn phía.

Đồng thời với đó. lấy Huyết Uyên Phủ làm trung tâm, tám nơi khắp đại lục nhảy lên những đạo cột sáng màu máu.

Lại có tám huyết nhật hiện lẻn ở giữa hư không.

Khi xem Thiên Cơ Đồ trước kia. Dương Phàm phát hiện Huyết Uyên Phủ nẳm ở chính giữa tâm của cả Đông Thắng Đại Lục.

Mà huyết nhận cạnh hắn này khi tức truyển tới càng lúc càng khủngbố.

Cửu Luân Huyết Nhật hoành không xuất thế, huyết lực vô cùng vô tận trong thiên địa phun lên.

Dương Phàm đột nhiên cảm giác không rét mà run.

- Tinh huyết... Tinh huyết của thiên địa... Tinh huyết của hàng triệu triệu sinh linh...

Trực giác khiến Dương Phàm sởn tócgáy.

Ngay cả máu huyết và hồn lực trên người hắn cũng đều hướng về phía Cửu Luân Huyết Nhật giữa hư không kia.

Vò hình trung, khắp đại lục này dường như là một khu vực bị phong ấn chặt chẽ. lại giồng như ở trong một trận pháp khổng lồ.

Giờ khắc này. máu huyết của vô số sinh linh trong thiên địa đã bị Cửu Luân Huyết Nhật rút ra.

Tu vi càng cao càng khó có thể kháng cự.

Ngược lại, những sinh linh yếu nhược càng ít bị ảnh hưởng.

- Điều này thật sự đáng sợ! Cho dù là Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí cũng chì có thể phòng ngự mà không thể phản kích.

Dương Phàm kinh hãi đám chiến. Hắn không thể tướng tượng được bố cục khổng lồ thế này là do ai làm ra, có âm mưu gì?!

Bỗng nhiên hắn nhớ tới cảnh tượng Cửu Luân Huyết Nhật từng thấy ở trong Huyết Nhật Điện.

Lại hỗi tưởng tới tình, hình ở trong Tử Vong Huyết Uyên.

Đột nhiên, dị biến lại nồi lên.

Đạo huyết nhật ở chính giữa lại vặn vẹo, một bàn tay khổng lồ lao ra, nắm lấy con thần long chín màu cường đại nhất, muốn kéo vào trong huyết nhật.

Đồng thòi với đó, tám huyết nhật khác cũng vươn ra kình thiên hắc thủ. bắt lấy những con thần long khác.

- Ah

Dương Phàm đột nhiên có cảm giác hít thở không thông, như bị một bàn tay không lồ mạnh mẽ nắm lấy cổ họng.

- Đang

Tại Hoàng cung Đại Tần vang lên một đạo kim mộc giao nhau.

.yợ 7

Trong hư không, con thần long chín màu kia phóng xuất ra hàng triệu đạo hà quang, giãy ra khỏi kình thiên độc thủ kia.

Đồng thòỊ tám con khỉ vận thẳn long còn lại cũng có phản ứng, giãy ra khòi các độc thủ.

Dương Phàm lập tức vận chuyển hai kiện Chí Bảo Long Khí. Ba con khỉ vận thần long phát ra những tiếng gâm rống rung trời, quang mang chói mắt. cùng thoát khỏi kinh thiên độc thủ đang chụp tới.

- Chi chờ khi tề tựu mói có thể đối kháng! Toàn bộ thu hồi đi!

Một thanh âm lạnh lùng tràn ngập uy nghiêm từ Hoàng cung Đại Tần truyền tới bên tai tất cà những chủ nhân của Chi Bảo Long Khí.

- Là Tần Hoàng?

Dương Phàm biến sắc. vội vàng thu hôi Chí bảo Long Khí lại.

Hoàng Long Quan được thu vào Tiên Hồng không gian. Hắc Long Tiên lại quẩn bên hông hắn.

Bá—

Trong thiên địa, chín con khỉ vận thần long biến mất. Cửu Luân Huyết Nhật cũng tan biến vào hư không.

Mà lúc này. ở Hoàng cung Đại Tần.

Trong một cung vàng điện ngọc hoành tráng, một nam nhân lạnh lùng với hoàngbào trên người đang khoanh tay đứng trước đại điện.

Bên cạnh hắn có một gã văn sĩ nho nhã bất phàm, dáng người cao ráo, cẩm trong tay một thanh chiết phiến, vô cùng phong lưu.

- Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí. đợi chờ nhiều năm như vậy rốt cục cũng đã tới hôm nay!

Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Tần Hoàng lộ ra vẻ tươi cười.

- Hàn Kỳ, ngươi xem hiện tại. thòi cơ đã chín muồi chưa?

Tần Hoàng hòi vị văn sĩ nho nhã bên cạnh.

- Hiện giờ có trợ lực cường đại Thiên Thu Đế Sư, bệ hạ có đủ lực thu thập chín kiện Chí Bảo Long Khí, nhất thống thiên hạ, ngạo thị hoàn vũ.

_ “7 .. . '7... Xv , ......

Tên văn sĩ nho nhã kia cười nói. Cây chiẻt phiên trong tay phạch một tiêng, hiện lên một mỹ nữ đồ rất sống động.

- Ha ha ha... Một khi đã như vậy, kế hoạch của ta sẽ bắt đầu...

Tần Hoàng mở ra song chưởng, trong tay xuất hiện một chiếc ngọc tỷ chín màu lưu ly, long khí chín màu đạo nhập thiên địa.

Một thanh âm bá đạo. uy nghiêm vô thượng truyền khắp nơi:

- Cửu Long thịnh hội đã chứng tỏ tương lai phồn thịnh, của Đại Tần ta! Ta phát ra chiếu lệnh: Hai mươi năm sau. chư vị chủ nhân Chí bảo Long Khí cẩn phải đi tới Hoàng cung Đại Tần, cùng mưu đô Tiên Tẳn bảo tàng, thương thảo đại thế thiên hạ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK