Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phàm cũng không sợ yêu thú Hóa Hình Kv, chi cẩn tu vi không tới cảnh giới hậu

kỳ.

- Chính có ý này.

Thiên Chấn ha hà cười, tốc độ ba người đều giám vài phần.

Lại bay ra mấv trăm dặm, ngm nhân tóc tím Hóa Hinh Kỳ rốt cục đi lẻ. Dương Phàm trực tiếp quay ngược lại đón đẩu.

Nam nhân tóc tím ngẩn ra, cảm giác không thích họp. Nhưng hắn nghĩ với tu vi Hóa Hình Kỳ của mình, cho dù có mười tên cường giả Kim Đan cũng khó thê vây giết.

Ẳm am-

Dương Phàm đón đẩu, ngạnh kháng một kích với ngm nhân tóc tím, bị đẩy lui mấv trượng, chấn thương nhẹ.

Với tu vi Uẩn Chúng đại viên mãn của hắn khiêu chiến yêu thú Hóa Hình Kỳ bình thường dư sức tự bảo vệ.

Nam nhân tóc tím cám thấv giật mình. Một Kim Đan nho nhó có thể chống lại một hai. khó trách dám ứng chiến.

Bábá!

Hồ Phi cùng Thiên Chấn thi triển bí thuật xuất hiện bên cạnh ngm nhân tóc tím.

Yêu tu tóc tím Hóa Hình Kỳ ngẩm cảm thấv không ổn, vừa chuẩn bị chạv trốn thì đà thấv một Mật Quyên trong tay Thiên Chấn chợt lóe tinh quang màu vàng óng.

̀m!

Một cỗ trọng lực giáng xuống làm thân hình hắn cứng đờ giữa không trung.

Thần thông trong Mật Quyển dĩ nhiên là lĩnh vực trọng lực.

Sau đó, ba trận bàn nhanh chóng được ném ra hình thành đại trận vây giết. Một vùng lôi vân cùng hóa quang cuồn cuộn bao phủ phạm vi một dặm phụ cận.

Trong đại trận truyển đến từng tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Ước chừng nửa chén trà, quang vụ trận pháp tiêu tan, ba người mật mày hớn hớ.

Đánh chết cường giả cấp Nguyên Anh tự nhiên chiến lợi phẩm phong phú vô cùng. Không ngờ đạt được một kiện Pháp báo đinh cấp cùng một số Pháp báo trung phẩm, vài khối linh thạch thượng phẩm, 1000 điểm công tích.

Đương nhiên, đây hơn phân nửa là chém giết yêu thú cùng cấp đẩu tiên, chiến lợi phẩm phong phú.

Đánh chết yêu thú Hóa Hình Kỳ này Dương Phàm cám thấv phép lực tăng vọt các Diễn Cán Kỳ cũng không xa.

Ba người thương nghị quyá định ưu tiên cho Dương Phàm tấn chức trước.

Dù sao sau khi tiến vào Đại Thiên thần tháp này. mồi một sinh, linh đều là hình thái nhân loại, thiên phú tư chất đều giống nhau. Như vậy công phép ai mạnh thì ưu thế lớn.

Mấv ngày tiếp theo dưới sự cố gắng của ba người lại đánh chết hơn trăm yêu thú cấp bốn, liên thủ vây giết yêu tu Hóa Hình Ki’ thứ hai.

Lúc này Dương Phàm cảm giác mình gần như bước vào Diễn Cản Kỳ lập tức tìm một phường thị phụ cận vào nhà trọ tu luyện.

Hồ Phi cùng Thiên Chấn đều sắm đù một bộ Pháp bảo trung phẩm, mồi người đều có một kiện Pháp bào đinh cấp.

Bế quan nửa tháng Dương Phàm thành công bước vào Diễn Cân Kv.

Đối với tốc độ này Thiên Chấn có chút ngạc nhiên.

Nhưng là công phép do chính mình thôi diễn. Dương Phàm mặc dù tu luyện nhanh mấv đi nữa cũng không cẩn lo lắng vấn đề cơ sớ.

Sau khi tấn chức Diễn Căn Ki’, thực lực Dương Phàm tãng mạnh.

Giai đoạn này. điểm đáng sợ nhất của hắn là phòng ngự. cho dù chống lại hai ba Nguyên Anh bình thường cũng không cám thấv áp lực.

Sau khi có một người trong đoàn đội tấnchúc Nguyên Anh, thực lực tổng họp lại tăng mạnh. Cộng thêm trận bàn đại trận, một lân có thể đối kháng vài chục yêu thú.

Đặc biệt là khi Dương Phàm giẫm chân đại địa, vận chuyển thần thông trọng lực, từng đám từng đám yêu thú hộc máu rơi xuống.

Chi mấv ngày, bọn họ lại thoải mái đánh chết mấv con yêu thú Hóa Hình Ki’.

Dương Phàm để nghị để Hồ Phi cùng Thiên Chấn bế quan xung kích Nguyên Anh Kv, còn hắn thì mang trận bàn một người đi thăm dò cường đạo.

- Ha ha. Các ngươi yên tâm, cho dù đối mặt vài cường giả Nguyên Anh ta cũng có thể toàn thân trở ra.

Dương Phàm tiêu hết tất cả linh thạch tài liệu, gian ngn sắm đủ một bộ Pháp bảo đinh.

cấp.

Tiếp theo, hắn khắp nơi hói thăm đoàn cường đạo nhỏ, liên tục chiến đấu chém giết.

Trong lúc này. Dương Phàm đã nghe nói có thí luyện giả thành công xông qua cửa thứ hai. tiêu diệt một đoàn cường đạo nhỏ.

Sau khi hói thăm, biết được người kia đúng là Liễu Cửu Thiên.

Đoàn đội của Liễu Cừu Thiên đã có quy mô hơn trăm người, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy cũng không có gì ki’ quái.

Dương Phàm cảm thấv áp lực không hiểu.

Rốt cục vào ban đêm cùng ngày, hắn đơn thương độc mã đánh vào một đoàn cường đạo nhỏ, chống lại mấv chục người.

Thủ lĩnh cường đạo là một cường giả Nguyên Anh trung kỳ.

Khi Dương Phàm giết chết hắn, trong đầu có nêu lên xông qua cửa thứ hai.

- Nguyên lai chi cẩn giết chết thủ lĩnh cường đạo là được.

Hắn không khỏi giật mình.

Nhưng sau đó Dương Phàm mới giết: Nhất định phải tiêu diệt phần tử của đoàn cường đạo 70% trờ lên và chém giết thủ lĩnh mới tính là hoàn thành nhiệm vại.

Là người thông quan thứ hai. phần thưởng Dương Phàm đạt được phong phú không cẩn nghi ngờ.

- Chúc mừng xông qua cửa thứ hai. phần thường cơ bản: 50 vạn điểm công tích, 500 khối linh thạch thượng phẩm, một kiện Linh bào trung phẩm, hai kiện Linh bào hạ phẩm. Xét thấv một mình hoàn thành nhiệm vụ. độ khó thật lớn. thưởng ngoài danh mục: 100 vạn điểm công tích, 1000 khối linh thạch thượng phẩm, hai kiện Linh bào trung phẩm...

Sau khi Dương Phàm biết được phần thưởng ngoài định mức. ngạc nhiên vui mừng vô cùng.

Số lượng ban thường ngoài danh mục là gấp đôi phần thường cơ bản.

Nói cách khác, tuy rằng hắn Không phải đẩu tiên xông quan nhưng phần thưởng đạt được có thể nói là nhiều nhất.

Tuy nhiên đồng thời Dương Phàm cũng kinh hãi. Động tác chi tiết của mồi thí luyện già đều không tránh khói sự giám sát của Đại Thiên thần tháp.

Tv như là hắn đơn thương độc mã xử lý doàn cường đạo căn bản không có người đứng xem nhưng Đại Thiên thân tháp lại có đánh giá.

Sau khi xông qua cửa thứ hai Dương Phàm trở về phường thị, tận dụng thời gian luyện hóa Linh bảo.

Lẩn ban thưởng này khiến hắn đạt được 150 vạn điểm công tích, có thể nói là khủng bố.

Ba ngày sau. khi hắn luyện hóa xong ba kiện Linh bảo trung phẩm. Hồ Phi cùng Thiên Chấn cùng đều xuất quan.

Dương Phàm hỏa tốc mang theo hai người đi tiêu diệt đoàn cường đạo.

Ba Nguyên Anh liên thủ cộng thêm Dương Phàm Diễn Căn Kv. ba kiện Linh bảo trung phẩm cho dù là Nguyên Anh đại tu sĩ tọa trấn cũng khôngphải đối thủ.

Trong vòng nửa ngày Dương Phàm trợ giúp Hồ Phi cùng Thiên Chấn tiêu diệt đoàn cường đạo, đương nhiên thủ lĩnh cường đạo phải để hai người đánh chết.

Hồ Phi cùng Thiên Chấn phân biệt là thứ tư, thứ sáu xông qua cửa thứ hai. được ban thưởng không ít.

Sau khi thành công xông quan thứ hai, Hồ Phi cùng Thiên Chấn cũng miễn cường sắm đủ một bộ Linh bảo hạ phẩm.

Đội hình của ba người có thể nói là xa hoa, thực lực vượt qua Nguyên Anh bình thường vài lần, chi cẩn không gặp phải đoàn cường đạo quymô lớn thi không có nguy hiểm.

Ba người thương nghị việc cửa thứ ba. Dương Phàm dựa theo tin tức trên bản đồ, một mình chém giết đến Luyện Thiên chủ thành, ước chừng mất thời gian một năm, tu vi cũng bước vào Diễn Căn trung kv.

Nhưng mà Luyện Thiên chủ thành lại cự tuyệt năng lượng tiến vào, trước đại môn hai hàng mười sáu ngân giáp thị vệ, tu vi mỗi người đêu là phép thê song tu Hóa Thân trung kỳ. Trên thành lâu. cứ một trượng đều có một cung tiễn thủ cùng cấp. Mạnh mẽ xông vào chỉ có chịu chết.

Thấv vậy Dương Phàm biết mạnh mẽ xông vào là không có khả năng thành công.

Hắn lại hao phí thời gian gần một năm. giết ngược trở về hội họp cùng hai người Hồ Phi.

- Xem ra trong thời gian ngắn rất khó xông qua cửa thứ ba, cho dù những đoàn đội lớn cùng rất khó làm được.

Ba người Bắt đầu liên thủ chém giết đàn yêu thú, đoàn cường đạo.

Dưới tổ hợp cường đại của ba người cùng trợ giúp của tổ hợp trận bàn đại trận, chi cẩn không gặp phái Hóa Thần Kv. bình thường đối mặt hơn trăm bậc cao cùng không thành vấn để.

Cứ như vậy. nháy mắt ba năm trôi qua.

Cũng không biết đà giết bao nhiêu yêu thú và cường đạo, Dương Phàm rốt cục tu luyện đến Diễn Căn đại viên mãn.

Lúc này. đại bộ phận yêu thú cùng cường đạo phụ cận Luyện Thiên chủ thành đều bị giết sạch, chỉ còn lại vài đoàn cường đạo cùng bộ lạc yêu thú quy mô lớn.

Những cường đạo cùng yêu thú này chết đi cũng không tái sinh, số lượng càng ngày càng ít. Sau đó chém giết giữa thí luyện giả cũng bắt đâu.

Bời vì đánh chết thí luyện già có thể đạt được phần thường càng phong phú.

Hấp dẫn càng thêm trí mạng là giết chết một thí luyện giả có thể chiếm được điểm công tích cùng hết thày chiến lợi phẩm của đối phương.

Dương Phàm có thể lường trước, tới giai đoạn sau chém giết giữa thí luyện giả sẽ càng ngày càng thường xuyên hơn.

Như vậy. những đoàn đội thí luyện già rất nhanh sẽ bị tan rà giài thể, chỉ còn lại một ít đoàn đội thí luyện nhỏ.

Dưới tình huống như vậy. không có ràng buộc gì. đoàn đội quy mô lớn rất khó duy tri

Cường đạo và yêu thú càng ngày càng ít mà thu hoạch khi đánh chết một thí luyện giả có thể sánh với đánh chết mấv chục, hơn trăm yêu thú.

Thời điểm này ba người Dương Phàm tìm địa phương toàn lực tu luyện.

Đột phá Hóa Thần Kỳ là mục tiêu trước mắt của ba người.

Dương Phàm lại dùng hơn phân nửa tổng số tài liệu mua linh đan. thiên tài địa bào để tăng tu vi. một bộ phận còn lại dùng nâng cấp uy lực của trận bàn.

Rốt cục vào một năm sau. ba người nối tiếp bước vào Hóa Thần Kv. mang theo trận bàn đà được cường hóa bắt đâu khiêu chiến đoàn cường đại cùng bộ lạc yêu thú quy mô lớn.

Dương Phàm ở Hoán Nha Kỳ công kích biến thái, như thần nhân đánh đâu thắng đó, nhày vào trong trăm ngàn cường đạo đánh chết thủ lĩnh.

Không có đoàn đội thí luyện giả quy mô lớn. ba người là tổ họp có thể khiêu chiến đoàn cường đạo quy mô lớn.

Đương nhiên nếu đổi là ba Hóa Thần bình thường căn bản khó làm được điểu này.

Ba người tận dụng thời gian nhanh chóng tiêu diệt một số đoàn cường đạo và bộ lạc yêu thú quy mô lớn.

Chờ khi đoàn đội cùng tổ họp khác có được thực lực khiêu chiến đoàn cường đạo quy mô lớn. ba người Dương Phàm đã tiêu diệt hơn nứa. tu vi sớm đột phá đến Hóa Thân trung kv.

Trong đó tiến bộ nhanh nhất không ngoài Dương Phàm, số lượng yêu thú cùng cường đạo bị hắn chém giết thậm chí còn nhiêu hơn Hô Phi cùng Thiên Chấn cộng lại.

Đến lúc này, Dương Phàm cũng sắp đột phá đến Hoán Nha hậu kv.

Nếu có thể tấn chức Hoán Nha hậu kỳ, Dương Phàm hoàn toàn có thể vô địch dưới Hợp Thể Kv. cho dù đối mặt với Hợp Thể sơ Kỳ cũng có thể toàn thân trở ra.

Lúc này. tổ họp ba người Bắt đầu đánh chết thí luyện giả khác. Mồi lẩn đánh chết một thí luyện giả ít nhất chiếm được mấv chục vạn điêm công tích.

Hiện tại điểm công tích của Dương Phàm đà bốn, năm trăm vạn.

Khi tu vi chân chính bước vào Hoán Nha hậu kv, Dương Phàm ngừng loại hành động này.

- Trước mắt đánh chết một thí luyện giả. bình thường chỉ có thể được mấv chục vạn điểm công tích, không bang tạm gác lại giai đoạn sau.

Dương Phàm đầy ý cười nói.

Có thể đoán được, càng về sau điểm công tích trong tay thí luyện già càng nhiều.

Đối với ý này. Hồ Phi cùng Thiên Chấn đều thấv trước mắt sáng ngời.

Lại qua một đoạn thời gian. Dương Phàm dùng tất cà linh thạch. Pháp bảo, tài liệu sắm đù một bộ Linh bảo thượng phẩm.

Lúc này, đại bộ phận thí luyện giả trong tay mói có được một hai kiện Linh bảo hạ phẩm.

Mục tiêu của Dương Phàm đương nhiên là người đẩu tiên tiến vào Luyện Thiên chủ thành.

Vào một ngày kia.

Vô số thí luyện già nhìn thấv một cành tượng kinh người.

Trong màn đêm xa xa, dưới ức vạn đạo hào quang lấp lánh, ba pho Thái Hư Huyễn Thần đội trời đạp đất bễ nghễ tám phương.

Thái Hư Huyễn Thần là một trong những thần thông khủng bố nhất trước Chứng Quả Kỳ của Dương Phàm ở nhân giới.

Khoânh khắc đó, hào quang ba màu xanh đó tím đan xen khắp thiên hư.

Đặc biệt là ba pho Huyễn Thần kinh thiên địa, uy lực càng khiến cường giả Họp Thể Ki’ nhìn mà sợ.

- Đây là thần thông gì? Chua tấn chức hàng ngũ tu sĩ đinh cấp mà có được uy lực kinh thiên địa như thế?

Liễu Cửu Thiên - người thứ hai trong số thí luyện giả tu luyện đến Hóa Thần hậu ki’ hoàng sợ vô cùng.

Đồng dạng là Hóa Thần hậu kv. hắn tuyệt đối không dám đơn thương độc mã xông vào chủ thành. Trong dự đoán, hắn ít nhất phải tiến vào Hóa Thần đại viên mãn mới có thể thử.

Ba pho Thái Hư Huyễn Thần, trấn áp lối vào chủ thành. Dương Phàm độn vào thành như tia chóp.

Nhưng ba pho Huyễn Thần chi duy trì được không đến ba nhịp thỡ đà bị hơn trăm thị vệ phụ cận tiêu diệt.

- Chúc mừng ngươi, người đẩu tiên thông qua cửa thứ ba. Ban thường 1000 vạn điểm công tích, một khối tiên thạch, một ngàn Linh thạch cực phẩm, một kiện bán Tiên khí. ba kiện Truyềnthừa Linh bào...

Nghe được thanh âm giàu từ tính của Ngân Nhân, hô hấp Dương Phàm dồn dập.

1000 vạn điểm công tích!

Mục tiêu Thần khí của hắn lại tiến gần một bước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK