Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ sau khi lĩnh ngộ Tiểu Luân Hỗi cùng với ngưng kết ra Luân Hỗi Quả, cảnh giới cùng công phập của Dương Phàm đã được thăng hoa cùng chất biến.

Nhưng là hắn rốt cục không tìm được Pháp bảo chân chính thích hợp với ý cảnh công pháp, cho dù hắn vơ vét sạch Thiên Lan Điện.

Luân Hỗi Bàn là một kiện Pháp bảo Dương Phàm cấu tướng trong khi tình tu tìm hiểu, phù hợp với thuộc tính của Luân Hôi Quả.

Vừa hay Thiên Cổc Vực Chủ lưu lại Bán Tiên khí Thiết La Oán là một cái phôi thai, Dương Phàm vơ vét Thiên Lan Điện. Bồng Sơn Đào. lại chém giết cường giả cấp bậc Vực Chủ, tư bản trong tay hùng hậu vô cùng.

Tài liệu chồng chất như núi đủ cho Dương Phàm sử dụng.

Nhưng là muốn luyện chế một kiện Pháp bảo như vậy tất nhiên không phải là một chuyện đơn giản.

Dương Phàm liền dùng con rối thế thản tiến vào Thiên Lan Điện, cùng Đặng Thi Dao thảo luận luyện chế Pháp bảo này.

Vì luyện chế Pháp bào chân chính vừa ý, Dương Phàm thậm chí còn thinh giáo mấy vị luyện khí tòng sư của Bắc Tần, Đại Tần.

Cuối cùng, Dương Phàm rổt cục tuyển chọn hơn một ngân loại tài liệu, dùng Bán Tiên khí Thiết La Oán làm cơ sờ, bảy tám loại tài liệu trân bảo. bao gồm một ít tài liệu thượng giới làm phụ. còn lại hơn một ngàn loại tài liệu cũng là đinh cấp nhân giới.

Nguồn tài nguyên hùng hậu như vậy khiến Dương Phàm luyện khí thành công hơn một nửa.

về phần chân hỏa luyện khi, Thái Hư Thiên Hỏa là thứ không gì tốt hơn.

- Luân Hỗi Bàn này thiết yếu trải qua vô số lực lượng trong thiên địa Kim. Mộc. Thủy. Hóa. Thổ. Lôi. Phong, Băng rèn luyện, tốt nhất là còn trải qua đặc thù lực lượng như Cực Bắc Từ Quang, không gian sóng gạn tinh luyện.

Ý tường luyện khí của Dương Phàm có một phần là thảo luận cùng Đặng Thi Dao cùng với mấy vị luyện khí tông sư. một phán là cấu tướng căn cứ vào ảo nghĩa Luân Hôi Quả của chính minh.

Bước đẩu tiên luyện chế ra phôi thai khí thân của Luân Hỗi Bàn.

Đây là một bước đơn giản nhất, chẳng qua là vẻ ngoài của Pháp bảo. thứ đầu tiên nhìn đến.

về điểm ấy. Dương Phàm hoàn toàn dựa vào công pháp của mình tự nhiên thiết kế tốt.

Giai đoạn này ước chừng Dương Phàm dùng thời gian ba năm, Thái Hư Thiên Hỏa một lân lại một lân tiêu hao không còn.

Tại giai đoạn đúc nóng cuổi cùng, Dương Phàm thậm chí khới động lực lượng của Xích Dương Kim ỏ Kiém. triệu tập ra một con Tam Túc Kim ò nhỏ. dùng lực lượng kim ô từ từ rèn luyện phôi thai.

Sau khi khí thán của Luân Hỗi Quả được luyện chế thành công, Dương Phàm yên lặng nhìn kỹ.

Đây là một cái luân bàn màu bạc hào quang như gương, tinh mỹ vô cùng, giống như luân giống như bàn, không thô to nhưbánh xe, cũng không yếu ót móng manh như cái đĩa.

Toàn bộ luân bàn bóng loáng có thể soi gương.

Vốn có luyện khí đại sư đề nghị ở trên luân bàn thiết kế bánh răng sắc bén sinh ra lực sát thương đáng sợ lại bị Dương Phàm gạt đi.

Tư tường ban đầu về Luân Hỗi Bàn của hắn không muốn luyện chế thành một lợi khí giết người.

Lợi khí giết người Dương Phàm có rất nhiều, Xích Dương Kim ỏ Kiếm là tuyệt đinh trong đó.

Lực lượng Luân Hỗi Bàn nguyên bản tới từ thần thòng vô cùng, hấp thu dẫn dắt bất kỳ lực lượng gì, phối hợp với Luân Hôi Quà của Dương Phàm sinh ra năng lực dời núi lấp biên.

Đương nhiên có luyện khí đại sư để nghị cho Luân Hỗi Bàn này thu thập linh hồn. tăng cường năng lực bản thân, Dương Phàm tiép thu.

Đem linh hồn chuyển hóa thành hồn lực thuần túy. có thể gia tăng thật lớn thần thông của Luân Hỗi Bàn.

Nhưng Dương Phàm lo lắng lại là nhân quả luân hỗi.

Bước thứ hai, dùng một số lực lượng trong thiên địa tẩy rửa rèn luyện.

Điểm này. Dương Phàm tự mình phối hợp Hồ Phi. Thạch Thiên Hàn. Hàn Lưu Ly là có thể gom đại bộ phận lực lượng trong thiên địa.

Thạch Thiên Hàn chủ yếu phụ trách lực lượng ma đạo.

Ngay cả một số lực lượng thuộc tính hiểm có Dương Phàm không có cách nào làm được nhưng lại có thể ở trên Bồng Lai Sơn mời một ít tu sĩ đinh cấp ra tay, cũng có thể thông qua một số Mật Quyên, trận pháp đê thực hiện.

Bước thứ hai là gia tăng thật mạnh kháng tính của Luân Hỗi Bàn đối với các loại thần thông pháp thuật

Vi cổ gắng đạt tới hoàn mỹ, Dương Phàm thậm chí đi Cực Bắc một chuyến, tìm cao thủ lánh đời am hiểu Cực Bắc Từ Quang.

Cực Bắc Từ Quang được xưng là khắc chế hầu thiên địa ngũ hành, khắc chế hầu hết công pháp cùng thản thông, thậm chí ngay cả Pháp bảo đêu khắc chế.

Dương Phàm đem Luân Hỗi Bàn luyện tới đại thành dùng Cực Bắc Từ Quang rèn luyện lâu dài.

Vì thế. Dương Phàm trả một cái giá không nhỏ, tiêu phi không ít. Dù sao không thể để nguời khác làm không công.

Tuy nhiên cuối cùng Luân Hỗi Bàn của Dương Phàm chung quy được rèn luyện tới trình độ hoàn mỹ, từ màu bạc hoa lệ sáng ngời ban đẩu dẳn dẳn chuyển sang từng tia màu xám. có vài phần tương tự như màu bạc xám của Tiên Hông Giới.

Tới giai đoạn này. luyện chể Luân Hỗi Bàn xem như hoàn thành hơn phán nửa.

Bước thứ ba: Luyện trận. Luyệnchế trận pháp thần thông đưa vào.

Bước này, Dương Phàm cùng Đặng Thi Dao liên thủ. cũng mòi mấy vị trận pháp tông sư của đất liền, Bồng Lai Sơn.

Quá trình luyện trận cực kỳ phúc tạp. Dương Phàm cùng thiết vếu phái đem thần thông Luân Hỗi Quả thêm vào đó.

Đổng thời trong Luân Hỗi Bàn có không gian đặc thù, dễ dàng trong khoáng thời gian ngắn tồn trừ lực lượng, tồn trữ linh hồn...

Sau khi hoàn thành ba bước này, chỉ còn lại một bước cuối cùng: Chú Linh, muốn Pháp bảo có được linh tính nhất định phải Chú Linh.

Dương Phàm vì tiết kiệm thời gian lại tiêu tốn rất nhiều, ở trên Bồng Lai Sơn mua sắm đại lượng Linh Vật tinh khiết, cuối cùng rót vào trong Luân Hỗi Bàn.

Hắn cũng mời đại năng giả dùng bí thuật đặc thù thúc giục linh vật trong Luân Hỗi Bàn tăng trướng.

Dương Phàm sau khi quan sát. phát hiện lực lượng của mình cùng với môi trường của Tiên Hồng Không Gian đều có thể gia tăng tốc độ trướng thành của khí linh.

Sau khi khí linh sinh ra. Luân Hỗi Bàn này luyện chế đến giai đoạn cuối cùng.

̀m! ̀m!

Thiên lôi đúng hẹn lại lên. hoàn toàn ở trong dự đoán trước của Dương Phàm. Dù sao Luân Hỗi Bàn luyện chế xong đã vượt xa Bán Tiên khí bình thường rất nhiều, thậm chí tiếp cận Tiên khí.

Chi riêng thần thông, Luân Hỗi Bàn so với Tiên khí bình thường còn huyển diệu hơn vài phần.

Uy lực thiên lôi cũng hết sức mãnh liệt khiến Dương Phàm trớ tay không kịp.

Hắn tại chỗ vận chuyển Luân Hỗi Bàn, đem lôi điện thô to như thùng nước dẫn vào mặt luân bàn.

Rồi sau đó luân bàn chuyển động xoay tròn, từng chút dẫn dắt hấp thu lực lượng thiên lôi, vô hình trung kéo dài hiệu quá thiên lôi rèn luyện lẻn gấp mười.

Sau khi Luân Hỗi Bàn được rèn luyện xong, khắp thiên hư nổi lên rặng mây chín màu. Dị tượng này khiến toàn bộ Bồng Lai Sơn chú ý tới.

Dương Phàm nhìn chằm chằm Luân Hỗi Bàn tạo nên sóng gợn màu sắc rực rỡ, không khỏi mừng rỡ:

- Luân Hỗi Bàn này sau khi trải qua thiên lôi tẩy nia, không ngờ tấn chức thành Tiên khí!

Tiên khí.

Hắn không ngờ tạo ra một kiện Tiên khí.

Điều này cho dù dõi mắt khắp Ngoại Hải vực cũng là chưa từng nghe qua. Tiên khí bình thường đa phản là từ thượng giới lưu lạc mà tới.

về phần nhân giới luyện chế Tiên khí cũng chi vẻn vẹn có nghe trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ.

Quá trình Dương Phàm luyện chế Luân Hỗi Bàn vốn là công trình to lớn, kinh động không ít đại năng.

Mà nay Tiên khí thành, càng chấn động toàn bộ Bồng Lai Sơn.

Môn phái đóng quân trên Bồng Lai Sơn có đến vài chục, tu sĩ mấy ngàn vạn, giờ phút này cũng là một mảnh sôi trào.

Dương Phàm cũng không quá để ý. Dù sao toàn bộ Bồng Lai Sơn, trừ Đạo Hư Thiên Tổ không có bất kỳ người nào có thể tạo thành uy hiếp với hắn.

Còn nữa. Luân Hỗi Bàn này là tạo ra phù hợp với chính hắn, rơi vào trong tay những nguời khác còn Không bằng một kiện Bán Tiên khí bình thường.

Cùng lúc đó.

ở một mật điện trong Đạo Thiên Môn.

Đạo Hư Thiên Tồ lạnh nhạt ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh lão có hai nam một nữ: Một đạo

SĨ hồng bào. một nho sinh trung niên, một tiên tử váy lụa.

Đạo sĩ hồng bào nói:

- Lão tồ. Nguyên bán tường rằng người này tốn nhiều công sức là vì luyện chế một kiện Bán Tiên khí, lại không ngờ luyện chế ra Tiên khí. Cho dù là Đạo Thiên Môn ta. Bán Tiên khí cũng không có mấy món, Tiên khí duy nhất lại là bảo vật trấn sơn. Không băng chúng ta nghĩ cách chiếm Tiên khí này, tăng cường thực lực của Đạo Thiên Môn.

Nho sinh trung niên gật đầu nói:

- Người không vì minh trời tru đất diệt. Huống chỉ là vì cường thịnh của toàn bộ Đạo Thiên Môn ta. Thêm một kiện Tiên khí. ít nhất có thể gia tăng hai thành thực lực tông môn.

Tiên tửváy lụa kiakhẽnhấi đôimày liễu, mắt nhìn xuống nói:

- Tiên khí là người này luyện chế. mọi người đều biết. Nếu chúng ta cướp đoạt, khác gì với ma đạo hung đò. Huống chi Tiên khí chung quy là vật ngoài thân, chúng ta tu luyện bản tâm cùng cảnh giới mói là trọng yếu nhất.

Đợi ba người nói xong. Đạo Hư Thiên Tô từ từ mớ con mắt. hơi tán thưởng nhìn tiên tử váy lụa, liếc mắt một cái:

- Nghê Thường ngươi nói không sai. Tu tiên đại đạo tại bản tâm.

Rồi sau đó giọng điệu lão t hay đổi:

- Huống chi, Tiên khi người này luyện chế chính là phù hợp với công pháp bản thân. Chúng ta có chiếm được cũng chẳng qua là tương đương với một kiện Bán Tiên khi, hại nhiều hơn lợi.

Nho sinh trung niên cùng đạo sĩ hổng bào trầm mặc không nói.

Đạo Hư Thiên Tổ liếc bọn họ một cái, cảnh cáo:

- Người này Không phải bình thường, lai lịch bất phàm. Toàn thể tông môn không được trêu chọc, càng không nên mơ tướng Pháp bào bảo vật.

Ba người vội vàng đông ý.

Nghê Thường tiên từ cười nói:

- Ta thấy người này đến Ngoại Hải vực không quá vài trăm năm, nhưng lại có được thành tựu như thế. Ngày sau tiềm lực vô hạn. Hẳn là nên kết giao nhiều hơn mới đúng.

- Không tồi. Trong các đệ tử, duy có Nghê Thường có thể được chân truyền của ta.

Đạo Hư Thiên Tổ hơi mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt tĩnh tu.

Ngày thứ hai sau khi Dương Phàm luyện chế thành Tiên khi, không ít đại năng già của Bồng Lai Sơn đến chúc mừng.

Có tư cách tới gặp mặt cùng Dương Phàm ít nhất là cường giả Độ Kiếp Kỳ.

Dương Phàm nghiêm túc chiêu đãi những vị đại năng từng giúp mình luyện khi, bao gồm một số tông sư trận pháp, luyện khí.

Ngay cả ba vị hộ pháp của Đạo Thiên Môn đều tự thản tới tham gia.

Nghê Thường tiên từ cười nói:

- Dương tông sư sao không tổ chức một lần đại điển, chúc mừng việc luyện thảnh Tiên khi, hẳn là có thể chấn động Ngoại Hải vực.

Dương Phàm chi biết nàng này là một trong ba hộ pháp của Bồng Lai Sơn. là một trong sổ ít nguời nhìn thuận mắt trong Đạo Thiên Môn.

- Cho dù không tổ chức đại điển, việc này cũng có thể truyền khắp Ngoại Hải vực. Dương mỗ còn phái nắm chặt thời gian, gia tăng phù hợp cùng Tiên khí này.

Dương Phàm uyển chuyển chối từ.

Còn có một vị luyện khí tông sư hói đến thần thông cùng thuộc tính của Luân Hỗi Bàn.

Ánh mắt những người khác đều lóe sáng, cực kỳ quan tâm tới việc này. Mỗi kiện Pháp bảo đêu có đặc điểm và thân thông sở trường, huông chỉ là Tiên khí.

Đối với việc này Dương Phàm chi cười trừ không nói, đối với thần thòng năng lực của Luân Hỗi Bàn một chữ không đề cập tới. Ngược lại đối với một số tài liệu luyện khí lại đặc biệt chú trọng, chuyển dời tẩm mắt.

Ba hộ pháp Nghê Thường tiên tử ngầm than thở, Dương Phàm này rõ ràng có ý muổn giấu diếm năng lực của Luân Hỗi Bàn.

Nhưng là những tông sư luyện khí từng hỗ trợ Dương Phàm luyện khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán được một phần.

Sau khi luyện thành Luân Hỗi Bàn, Dương Phàm lại dùng mấy năm luyện hóa phù hợp. cùng với cải thiện.

Rốt cục vào một ngày. Dương Phàm cẩu kiến Đạo Hư Thiên Tổ.

Đạo Hư Thiên Tổ siêu nhiên thế ngoại, cao cao tại thượng, giống như Chí tông nhưng cũng không xem thường sự tồn tại của Dương Phàm.

Dù sao lấy thực lực và uy vọng Dương Phàm hiện tại, cũng gần với những nhân vật thần thoại Ngoại Hải vực bọn họ.

Dương Phàm trực tiếp nói rõ ý đến:

- Lân này tới đây là muốn cáo từ Đạo Hư tiền bối. cảm ơn sự che chớ của ngài. Còn nữa, còn muốn làmphiền tiềnbối một việc...

- ổ? Ngươi muốn mượn dùng Truyền tống trận cự ly xa của Đạo Thiên Môn ta.

Khóe miệng Đạo Hư Thiên Tô hơi mỉm cười, hỏi:

- Khôngbiết Dương đạo hữu muốn đi đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK