• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện cũng đã end và đi được 8 ngoại truyện, đại ý au muốn truyền đạt đến các bạn đã đầy đủ. Au sẽ dành 1 ngoại truyện cuối cùng cho các bạn quyết định. Ý tưởng cho ngoại truyện cuối cùng nào các bạn muốn viết nhất mình sẽ thực hiện nó "Tell me your wish" - Girls Generation

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK