• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Phong từ Nữ Oa cung đi ra, liền ở trong Hỗn Độn xoay nhẹ mấy vòng. Xa xa ánh mặt trời đang dần sáng rõ, tâm niệm vừa động, tức thời khung cảnh Huyền Đô Thiên cung của Thái Thanh Nhân Giáo chí tôn thánh nhân Thái Thượng Lão Quân đã hiện ra trước mắt.

Lâm Phong trong lòng có chút lo lắng, đứng trước cung bồi hồi bất định, nhất thời lại thấy một cỗ mây đen từ Huyền Đô cung tháo chạy ra ngoài. Định xem là chuyện gì, không ngờ chính là đại ma vương Xi Vưu, phía sau lại có tám đạo độn quang đuổi tới, chính là Thượng Động Bát tiên môn hạ của Huyền Đô cung.

Đạo nhân phía trước chính là Dương Thuần Tử Lữ Động Tân, cầm Thiên Kiếm, quát lên: “Ma đầu ngươi ma tính bất diệt, lại thừa dịp lão sư bế quan luyện đan làm ra chuyện phản giáo không tuân thủ nghiêm qui. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta hồi cung nghe Hầu lão sư xử phạt.”

Lâm Phong vội vàng ẩn thân, núp ở một bên xem mọi chuyện.

Chỉ nghe Xi Vưu cười to nói: “Bổn tọa ở tại U Minh giới tiêu dao khoái hoạt, há có thể làm chó giữ nhà cho Thái Thượng lão nhi. Đám người nhãi nhép các ngươi không biết tự lượng sức mình, đừng trách bổn tọa ra tay độc ác.”

Nói xong tay liền ném lên, một vật trắng sáng bay đi ra ngoài. Thượng Động Bát Tiên ứng phó không kịp, nhất thời pháp bảo trong tay bị lấy sạch, kể cả Thiên Kiếm là một trong Tiên Thiên thập đại thánh khí cũng bị thu đi. Tất cả đồng thời la lên thất thanh: “ Kim Cương Trạc, giỏi cho ma đầu ngươi, chẳng những trộm của lão sư Cửu Chuyển Hồi Hồn đan, mà còn lấy cắp luôn Kim Cương Trạc.”

Lý Thiết Quải vội vàng hướng Hà Tiên Cô nói: “ Ma đầu kia lấy cắp Kim Cương Trạc của lão sư, chúng ta không thể nhịn được nữa. Lão sư lại đang bế quan luyện đan, Thái Cực Đồ đang ở tại Di La cung của Đại sư bá, đạo hữu nhanh đi Di La cung mượn Thái Cực Đồ, để bắt hàng phục ma đầu kia.”

Hà Tiên Cô nói: “Chính phải như vậy”. Lúc này mới khởi thân độn quang, hướng Thượng Thanh thiên mà đi.

Xi Vưu thừa dịp lúc lão quân bế quan trộm đi pháp bảo cùng Kim Đan chạy khỏi Huyền Đô cung. Trong lòng biết rằng nếu lúc này trì hoãn, đợi lão quân xuất quan, thì có chắp cánh cũng khó bay, nào có lòng dạ đuổi theo Thượng Động Bát Tiên để dây dưa. Sau khi dùng Kim Cương Trạc thu pháp bảo của bát tiên, thân liền hóa thành dải cầu vồng đen chạy vào hỗn độn hướng U Minh Giới mà đi.

Sau này chỉ cần không ra khỏi U Minh giới, thì chính lão quân cũng không làm gì được hắn.

Ma giới đại thánh Vô Thiên cùng Nhân Giáo Thánh Tôn Thái Thượng Lão Quân đều là thánh nhân sớm đã siêu thoát hư không, không còn nhiễm nhân quả. Chỉ cần tránh ở U Minh giới không ra, lão quân cũng không thể nào chạy đến U Minh bắt người.

Đạo lý này mặc dù không ai nói hẳn ra, nhưng Xi Vưu lại rất rõ rang.

Lại nói Lâm Phong ẩn thân trong chỗ tối, vừa nghe Xi Vưu trộm được Cửu Chuyển Hồi Hồn đan của lão quân, lập tức trong tâm vừa động. Chính mình cùng lão quân nhân quả đã xong, thay vì đi cầu lão quân thì lại kết nhân quả, không bằng….

Tức thì đem thân chuyển đi, theo sau Xi Vưu lướt xuống Hỗn Độn.

Thân ngoại hóa thân này là nhờ sử dụng Bát Bảo Kim Thân tạo ra, thân thể do Bàn Cổ lại có đỉnh cấp pháp khí thời khai thiên lập địa biến thành, pháp lực thần thông cao hơn Xi Vưu. Xi Vưu thì đang hấp tấp chạy thục mạng làm sao ngờ tới phía sau có người theo dõi.

Ra khỏi hỗn độn, Xi Vưu vừa muốn tháo chạy về U Minh giới, lại thấy phía trước một đạo nhân với y phục rực rỡ ngăn cản đường đi, đoạn nói: “ Ma đầu ngươi trộm chí bảo của Đạo Đức chân nhân trốn khỏi Huyền Đô cung. Vốn nên bắt ngươi về Huyền Đô cung, chỉ là ta cùng lão quân đã không còn quan hệ, cùng Thái Thanh mỗi đạo khác nhau. Cho nên tạm thời ta cũng không để ngươi phải khó xử chỉ cần ngươi lưu lại Cửu Chuyển Hồi Hồn đan kia thôi.”

Xi Vưu lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ: “Không hay rồi, Cực Lạc cung chủ như thế nào lại ở chỗ này, sợ là khó có thể thoát thân đây.” Lão ma từng tung hoành thái cổ Hồng Hoang, ngoại trừ Hỗn Nguyên Thánh Nhân bất sinh bất diệt, vạn kiếp không làm ma ra, thì dù có e sợ ai cũng không làm mất mặt mình, đoạn âm hiểm cười nói: “ Khẩu khí của tiểu nhi ngươi cũng không tệ, đợi bổn tọa bắt ngươi trở về dùng Đô Thiên Ma Hỏa liền tế luyện ngươi thành Thiên Quỷ Ma tướng.”

Tức thời Kim Cương Tráo run lên, nhằm hướng đầu Lâm Phong mà đánh.

Lão ma này cũng thông minh, trong lòng biết thân ngoại hóa thân của Lâm Phong này là do đỉnh cấp pháp khí thời khai thiên lập địa biến thành, pháp lực thần thông còn cao hơn mình, do vậy phải tiên hạ thủ vi cường mới mong thoát được.

Lâm Phong cười nói: “ Đạo hạnh tầm thường, mà cũng dám bêu xấu nữa sao.” Tức thời đem một cánh tay thò ra, chiều dài vạn trượng, chụp thẳng vào Kim Cương Trạc.

Lão ma kinh hãi: “Thất Thải Nguyên thạch cùng Linh Lung Bảo Tháp chính là đỉnh cấp pháp khí thời khai thiên lập địa của Bàn Cổ tổ sư, chính là có thể sinh ra Hậu Thiên đệ nhất đại công đức, chống đỡ vạn kiếp. Uy lực cao hơn Kim Cương Trạc này, thằng nhãi này còn đem Thất Thải Nguyên thạch biến hóa khuôn mặt, đúng là thật khó đối phó.”

Nghĩ vậy liền vội vàng niệm chú ngữ đem Kim Cương Trạc thu về. Xi Vưu phẫn nộ cười một tiếng, liền vung tay ném đi một Thất Diện( Thất Diện Huyết Hồn Phiên ấy) cỡ bàn tay, trên mặt cờ có huyết quang lưu chuyển, lá cờ liền rời tay bay ra phân thành một đoàn gồm bảy cửa, nghênh phong mở ra. Lập tức trong phương viên cỡ ngàn trượng huyết vụ dày đặc,ma khí cuồn cuộn ngút trời, giống như đã đến ngày tận thế.

Âm phong quét qua thân thể một cái làm Lâm Phong đang đứng ở trong trận cũng không nhịn được rùng mình một cái, thầm nghĩ: “Không hổ đã từng nổi danh, Huyết Hà sát trận được liệt vào một trong tứ đại sát trận quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải ta dùng Thất Thải Nguyên thạch nhập vào thân thể, thì khó có thể ngăn nổi, chỉ là ý trời khó cải. Năm đó, Đông Hoàng có Linh Lung Bảo Tháp, mà vẫn mất mạng trong Huyết Hà sát trận này.”

Bên trong sát trận huyết lãng ngập trời, mây đen cuồn cuộn, vô số yêu ma quỉ quái tựa giống thực mà cũng tựa như ảo, miệng mở lớn ra như những bồn máu, giương nanh múa vuốt hướng Lâm Phong đánh tới. Còn có những Huyết Thần tử từ bốn phương tám hướng đi ra mà rít gào đánh tới, thật là đếm cũng đếm không nổi.”

Huyết Hà sát trận chính là một trong thái cổ tứ đại sát trận, Thất Diện Huyết Hồn Phiên cùng với U Minh Huyết Hà đồng thời được sinh ra, cùng với U Minh Huyết Hải linh mạch tương liên, mà chính là cùng Huyết Hải có liên hệ chặt chẽ với nhau. Yêu ma quỉ quái và Huyết Thần tựa thực tựa ảo, vô cùng vô tận đồng loạt hướng về bên này đánh tới, thực đúng là lợi hại vô cùng.”

Nếu không lợi hại như vậy, thì năm đó Thiên Hoàng Thái Huyền uy chấn thái cổ Hồng Hoang lại có Linh Lung Bảo Tháp hộ thân làm sao có thể táng mạng trong Huyết Hà sát trận này được.

Lâm Phong giữ thân thể dừng lại, theo đó một đoàn Thất Thải Thần quang bùng lên mãnh liệt, dài khoảng trăm trượng, bảo vệ toàn thân. Đoàn huyết lãng thao thiên kia bị Thất Thải Thần quang giải quyết, lập tức nhượng bộ lui đi, vô số yêu ma quỉ quái cùng Huyết Thần đụng vào Thất Thải Thần quang đều lập tức hóa thành không khí.

Đối với Thất Thải Nguyên thạch thì ngoại trừ là tam đại đỉnh cấp pháp khí thời khai thiên tích địa ra, còn không có vật gì là không phá nổi. Hóa thân này của Lâm Phong lại có pháp lực đủ để Thông Thiên triệt địa, Huyết Hà sát trận này mặc dù lợi hại, nhưng vẫn chưa thể gây tổn thương được hắn, đoạn hướng xuống Xi Vưu lão ma.

“ Ma đầu ngươi nếu thức thời, thì mau mau giao ra Cửu Chuyển Hồi Hồn đan. Bần đạo chỉ lấy Cửu Chuyển Hồi Hồn đan trở về cứu môn hạ đệ tử, cũng không làm ngươi phải khó xử. Nếu không ta liền bắt ngươi lên Huyền Đô cung giao cho lão quân xử phạt.”

Nói xong Lâm Phong liền thò một cánh tay ra chụp xuống, tức thời biến thành cỡ ngàn trượng, hướng thẳng xuống Huyết Hà sát trận chụp vào Xi Vưu lão ma.

Lão ma vội vàng niệm chú, đem Thất Diện Huyết Hồn Phiên xoay chuyển. Nhất thời trong đại trận âm phong gào thét. Xi Vưu né một trảo( nắm, bắt) của Lâm Phong, liền ẩn thân trong đại trận, toàn lực vận chuyển Huyết Hà sát trận, đoạn âm hiểm cười nói: “Có bản lĩnh thì ngươi tới mà lấy, nhưng trước tiên ngươi hãy phá Huyết Hà sát trận của bổn tọa rồi hãy nói tiếp.”

Nói xong liền thừa cơ tế lên Kim Cương Trạc, nhằm vào trên lưng Lâm Phong đánh xuống.

Bên trong sát trận âm phong gào thét, huyết sát đầy trời, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Lâm Phong mặc dù pháp lực thông thiên, Huyết Hà sát trận này cũng không tổn thương được hắn, nhưng lúc này nhất thời cũng khó tìm được cách thoát khỏi đại trận này. Nghĩ vậy nên hơi chút thất thần liền bị Kim Cương Trạc đánh trúng, cả người ngã nhào xuống.

“Vô Lượng Thiên Tôn!”. Hóa thân này chính do thiện niệm hóa thành, tính cách cùng Lâm Phong bản thể khác nhau rất lớn, bị Xi Vưu dùng Kim Cương Trạc đánh lén, cũng không tổn hại gì, liền đứng dậy niệm đạo hiệu. Hai tay làm động tác bắt ấn chân quyết, đồng thời phát lực quát lên, nhất thời vô tận Thất Thải Thần quang ở trong đại trận được phóng thích ra.

Cảnh tượng tráng lệ giống như lúc Bàn Cổ khai thiên, Hồng Mông phân lập, Lưỡng Nghi mới sinh. Thất Thải Thần quang vô cùng vô tận giống như thiên hà cuồn cuộn đổ xuống. Trong nháy mắt liền đem huyết lãng đang cuồn cuộn ngất trời tách ra, Thất Diện Huyết Hồn Phiên co rút lại như lúc đầu, bay trở về trong tay Xi Vưu.

Xi Vưu kinh hãi: “ Thất Thải Nguyên thạch chính là nơi sinh ra hậu thiên đệ nhất đại công đức, đúng là khó đối phó.” Liền vội vàng đem thân nhoáng một cái thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của Thất Thải Thần quang. Sau đó liền vòng tay tế lên Kim Cương Tráo hướng Lâm Phong bay tới. Lão ma xảo trá tự biết không phải là đối thủ của Lâm Phong liền ném đi Kim Cương Tráo, phá vỡ hư không bay thẳng xuống Ma giới.

Lâm Phong thấy lão ma bỏ Kim Cương Tráo chạy trốn cũng không đuổi theo. Mà từ trong lục phủ ngũ tạng bay ra một đoàn Thất Thải Thần quang, hóa thành một cái thất thải đại thủ( bàn tay lớn) nghênh đón đem Kim Cương Trạc bắt vào tay. Sau đó toán qua một chút thiên cơ, thân liền hóa thành cầu vồng hướng lên vùng Nam Chiêm Bộ châu mà đi.

Trong Ma giới là một cõi hắc ám, không thấy mặt trời, đập vào mắt chỉ là bóng tối vô cùng vô tận không giới hạn, những đám mây đen lượn lờ liên tục thỉnh thoảng lại hiện ra quỉ hỏa( ma trơi) làm cho người ta sởn gai ốc

Bên trong hắc ám vô biên chính là Hỏa Vân Động của chí tôn thánh nhân Ma giới đại thánh Vô Thiên.

Vô Thiên đem bản thể chính là Hỗn Nguyên thánh nhân sớm đã kí thác hư không vào việc giảng đạo, rảnh rỗi thì ở Hỏa Vân Động khai giảng đại pháp, tất nhiên là có vô số người tu ma đến đây nghe giảng.

Ma đạo quỉ dị, đường đi khác nhau.

Người tu ma phần lớn đều làm cho mình trở thành người không ra người, quỉ không ra quỉ, hình dánh tướng mạo đều bất đồng. Cũng vì mỗi người đối với ma đạo pháp môn lĩnh ngộ khác nhau mà tu luyện có khác, do đó mà có người không có đầu, cũng có người đầu chỉ là một bộ khô lâu, quả nhiên là thiên kì bách quái.

Qua Hồi Phong cốc chính là vào đến Ma giới. Ở đó có Ma giới thánh nhân che chở, tất nhiên được vô sự, mà thánh nhân trong lúc không nhiễm nhân quả, Xi Vưu cũng không sợ Thái Thượng lão nhi tìm mình gây phiền toái.

Mắt thấy sắp đến Hồi Phong Cốc, mà thân ngoại hóa thân của Cực Lạc cung chủ cũng không có đuổi theo, tâm lão ma lúc này mới buông lỏng xuống, nhẹ thở phào một hơi, lại âm thầm tính kế như thế nào báo mối thù này.

“ Cực Lạc yêu đạo có thân phận đặc thù, ỷ có Thánh Mẫu nương nương che chở, nhiều lần ức hiếp ta, thế nào cũng phải đòi lại cục tức này. Không bằng bắt môn hạ đệ tử hắn khai đao trước, đợi thời cơ chín muồi sẽ từ từ cùng hắn tính sổ cũng chưa muộn.”

Lão ma nghĩ đến đây nhất thời cảm thấy nôn nóng, lại thấy Lâm Phong không có đuổi theo, lập tức lặng lẽ ra khỏi Ma giới, vận khởi Thiên nhãn quan sát. Chỉ thấy môn hạ chúng đệ tử của Cực Lạc cung đang ở phía tây vùng nam bộ của Ngưu Hạ Châu, mỗi người đều mờ mịt nhìn quanh, giống như mất đi chủ định, không biết làm sao.

Lão ma mừng rỡ, lập tức ẩn mình đứng dậy một đường ẩn núp đến phía Tây Ngưu Hạ Châu. Thình lình không gian bên cạnh vặn vẹo một trận, tựa hồ là ẩn thân pháp che đậy vô cùng lợi hại của tiên nhân dùng để xuyên thấu Thiên nhãn thức. Lão ma kinh hãi, vừa nhảy ra vài bước, đã nghe một tiếng gầm lên: “ Khá lắm lão ma, thù cũ chưa xong lại muốn hại môn hạ đệ tử của ta nữa, hôm nay bổn tọa nhất định đem lão ma ngươi luyện vạn yêu phân thân đại pháp.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK