Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại núi Võ Đang, Tống Tử Đô đã trở về núi. Khuya đêm nay, y còn ở trên Kim Đỉnh khổ luyện kiếm pháp. Từ khi trở về từ Hồng Sơn bảo, y liền cả ngày lẫn đêm khổ luyện Thái Hư kiếm. Y cảm giác được một chút uy hiếp đến từ Sở Phong. Từ khi Sở Phong xông vào Tàng Binh động cứu ra đệ tử các phái, lại tại Hồng Sơn bảo một kiếm cắt đứt dây treo lệnh bài minh chủ trong tay Thanh Hư, thanh danh của hắn mơ hồ đã vượt lên mình.

Y không cam lòng, cho nên y ngày đêm khổ luyện, nhưng càng khổ luyện, trong lòng y càng bực bội. Y xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi đã gần như hấp tấp.

- Tử Đô, kiếm pháp của ngươi rất loạn!

Không biết lúc nào, đạo nhân che mặt xuất hiện ở phía sau Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô dừng kiếm, ổn định tâm thần rồi xoay người lại khom người với đạo nhân che mặt.

- Tiền bối!

- Tử Đô, kiếm do tâm sinh, lòng của ngươi rất loạn!

Tống Tử Đô không nói gì.

- Tử Đô, ngươi có phải cảm thấy Sở Phong đang uy hiếp ngươi!

- Tiền bối, kiếm pháp Sở Phong sử dụng, rốt cuộc có phải là Thái Cực kiếm pháp của Võ Đang ta không?

- Không sai!

- Thái Cực đã thất truyền từ lâu, sao hắn lại biết được?

- Thái Cực cũng không phải thất truyền!

- Sao? Thái Cực không có thất truyền?

- Không sai, ngay ở trên Bồng Lai phong!

- Bồng Lai phong? Đệ thất thập tam phong trong truyền thuyết?

Tống Tử Đô hết sức phần giật mình. Võ Đang Thất thập nhị phong, thế nhân đều biết, nhưng thế nhân không biết chính là, Võ Đang ngoại trừ Thất thập nhị phong, còn có một tòa sơn phong thần bí, chính là đệ thất thập tam phong trong truyền thuyết -- Bồng Lai phong.

- Tiền bối, rốt cuộc chuyện là sao?

Đạo nhân che mặt trầm tư một hồi lâu, cuối cùng nói:

- Tử Đô, có một số việc cũng nên để cho ngươi biết rồi, là bí ẩn về Võ Đang chúng ta.

- Bí ẩn gì?

- Tử Đô, Võ Đang ban sơ lấy Thái Cực làm tông, hiện tại lại lấy Thái Hư làm tông. Ngươi biết vì sao không?

- Bởi vì Thái Cực không biết thất truyền lúc nào, vì vậy lấy Thái Hư làm tông!

Đạo nhân che mặt lắc đầu:

- Thái Cực không phải là thất truyền, mà là bị vứt bỏ!

- Bị vứt bỏ? - Tống Tử Đô khiếp sợ.

Đạo nhân che mặt nói:

- Thái Cực có từ tiên thiên, bắt đầu từ vạn vật, là thứ bác đại tinh thâm nhất thiên hạ. Chân lý chân nghĩa của Thái Cực hoàn toàn ở trong một quyển Tiên Thiên Thái Cực đồ phổ, thuộc thiên nhân sở hữu, không truyền hậu thế, chỉ vì người hiểu được chân nghĩa của Thái Cực có thể ngang hàng với thần nhân, đạo trời không cho phép.

- Nhưng không biết mấy trăm nghìn năm trước, Tiên Thiên Thái Cực đồ phổ thất lạc nhân gian, được Trương Tam Phong chân nhân đoạt được. Trương Tam Phong lấy kỳ tài có một không hai lại từ trong Thái Cực đồ phổ ngộ ra Thái Cực chân nghĩa, khai sáng Võ Đang nhất mạch, được thiên hạ kính ngưỡng. Sau đó Trương Tam Phong lại từ đồ phổ ngộ ra Thái Cực chân lý, rồi vũ hóa phi thăng. Thái Cực đồ phổ liền trở thành vật chí trân của Võ Đang.

- Trước khi Trương Tam Phong vũ hóa đã truyền toàn bộ tâm pháp Thái Cực cho môn nhân, nhưng mà, không ai có thể từ trong đồ phổ ngộ ra Thái Cực chân nghĩa nữa, đừng nói đến ngộ ra chân lý của nó. Người ngẫu nhiên có thể ngộ ra Thái Cực chân nghĩa cũng cực hiếm hoi. Thế là Thái Cực từ từ suy thoái, thậm chí là nỗi nghi ngờ cho hậu nhân. Võ Đang cũng từ thịnh chuyển suy.

- Trăm nghìn năm sau, Võ Đang xuất hiện một vị sư tổ, đạo hiệu Lăng Hư Tử, ông ta lấy thiên tư tuyệt thế từ trong đồ phổ ngộ ra Thái Cực chân nghĩa, sau khi vui mừng ngày đêm khổ tu, nhưng mà, ông ta dần dần phát giác tu luyện Thái Cực chân nghĩa thật sự quá chậm chạp, thậm chí suốt cả đời ông ta cũng khó có chút thành tựu, mà công kích lại vô cùng yếu nhược, vì vậy ông ta ở trên cơ sở Thái Cực tâm pháp tự nghĩ ra Thái Hư tâm pháp.

- Bởi vì Thái Hư tâm pháp sửa từ Thái Cực, bởi vậy dễ dàng lĩnh ngộ hơn Thái Cực mà uy lực công kích của nó cũng mạnh hơn Thái Cực. Năm đó Lăng Hư sư tổ tu luyện Thái Hư 20 năm, sau đó bằng một thanh Thất Tinh Long Uyên kiếm đoạt lại ngôi vị võ lâm minh chủ trong tay Thiếu Lâm, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo Vì vậy môn nhân Võ Đang đều bỏ Thái Cực mà tu Thái Hư. Từ đó về sau, Võ Đang liền bắt đầu lấy Thái Hư làm tông, thanh thế mỗi ngày một hưng thịnh.

- Mặc dù như vậy, có bộ phận trưởng lão Võ Đang cho rằng Lăng Hư sư tổ bóp méo Thái Cực tâm pháp, cho nên không cho đệ tử mà mình dẫn dắt tu tập Thái Hư, vẫn kiên trì với Thái Cực.

- Vì vậy, Võ Đang từ đó chia làm hai mạch Thái Cực và Thái Hư.

- Lúc bắt đầu, lực lượng của hai mạch ngang nhau, nhưng theo đệ tử tu luyện Thái Hư ngày càng nhiều, mà trong tỉ thí lại thường xuyên giành thắng lợi, vì vậy mạch Thái Hư liền dần dần áp chế mạch Thái Cực. Thế là Lăng Hư sư tổ quyết định bỏ Thái Cực.

- Sau đó, vẫn có một bộ phận nhỏ môn nhân kiên trì tu luyện Thái Cực tâm pháp. Lăng Hư Tử vì muốn Võ Đang hoàn toàn lấy Thái Hư làm tông, quyết định thiêu hủy Thái Cực đồ phổ. Việc này bị mạch Thái Cực biết, liền suốt đêm trộm lấy đồ phổ, trốn khỏi Kim Đỉnh, ẩn thân trên Bồng Lai phong, tiếp tục tu ngộ Thái Cực chân nghĩa. Mạch này được xưng là 'Thái Cực Ẩn Tông'.

Tống Tử Đô nghe mà khiếp sợ:

- Vậy hiện tại Thái Cực đồ phổ cất trên Kim Đỉnh. . .

- Quyển đó không phải là Thái Cực đồ phổ chân chính, mà là Thái Hư đồ phổ Lăng Hư sư tổ viết lên! Thái Cực đồ phổ chân chính hiện ở trong tay Ẩn Tông

- Vì sao Lăng Hư sư tổ để Ẩn Tông ở lại trên Bồng Lai phong?

Đạo nhân che mặt nói:

- Ẩn Tông tới cùng cũng là Võ Đang nhất mạch, nếu họ đã ẩn cư trên Bồng Lai phong, sư tổ cũng không nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần họ không xuất hiện, sư tổ sẽ không hỏi đến nữa.

- Bồng Lai phong rốt cuộc ở đâu?

- Tử Đô, núi Võ Đang từ xưa có đông, nam, tây, bắc bốn Cổ Thần đạo. Ngươi cũng biết chứ?

- Tử Đô đương nhiên biết, bốn Thần đạo đều là từ chân núi nối thẳng đến Thiên Trụ phong Kim Đỉnh, nó đã có từ xưa.

- Bốn Thần đạo này cũng không phải là Cổ Thần đạo chân chính.

- Không phải là Cổ Thần đạo chân chính?

- Cổ Thần đạo chân chính là đi thông Bồng Lai phong!

- A? Vậy Cổ Thần đạo ở đâu?

Đạo nhân che mặt nói:

- Từ khi mạch Thái Cực ẩn thân ở Bồng Lai phong, Lăng Hư sư tổ liền mệnh môn hạ đệ tử không được đặt chân lên Cổ Thần đạo, càng không được đến gần Bồng Lai phong, Bồng Lai phong dần dần bị người lãng quên, kể cả Thần đạo thượng cổ. Hiện nay sợ rằng chỉ có người của Ẩn Tông mới biết được cửa vào của Cổ Thần đạo.

- Nhưng trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói qua Thái Cực Ẩn Tông?

- Bởi vì đệ tử Ẩn Tông không lộ diện trên giang hồ, càng không cho người khác thấy công phu thật!

- Vì sao?

Đạo nhân che mặt không trả lời. Tống Tử Đô lập tức đoán ra vài phần, chỉ sợ là lo lắng Võ Đang hãm hại, cho nên không dám lộ diện trên giang hồ, càng không dám sử ra Thái Cực tâm pháp.

Tống Tử Đô nói:

- Thảo nào hậu nhân không biết Bồng Lai phong, lại càng không biết Cổ Thần đạo này.

Đạo nhân che mặt nói:

- Sau khi mạch Thái Cực rời khỏi Kim Đỉnh, Võ Đang liền hoàn toàn lấy Thái Hư làm tông, Lăng Hư sư tổ liền trở thành tổ sư khai sáng Thái Hư. Võ Đang thanh thế ngày càng thịnh, thiên hạ bái phục. Sau khi Lăng Hư sư tổ vũ hóa, bằng vào dư uy, Võ Đang vẫn vững vàng chấp chưởng võ lâm thiên hạ. Mãi đến sau đó Nga Mi xuất hiện một bất thế kỳ nữ tử -- Linh Nữ sư tổ, ang mới đành phải nhượng lại ngôi vị võ lâm minh chủ!

- Tiền bối, Nga Mi Linh Nữ rốt cuộc là nhân vật gì?

Đạo nhân che mặt nói:

- Linh Nữ 18 tuổi liền chấp chưởng chưởng môn Nga Mi, lúc đó ma đạo hoành hành, cửu đại môn phái nguy ngập, toàn bộ giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ điêu đốn. Bà ta lấy thực lực bản thân trảm yêu trừ ma, kéo thiên hạ khỏi vòng nguy nan. Tại Kim Đỉnh Nga Mi thiền hóa phi thăng, đã đẩy danh vọng Nga Mi lên tới tột đỉnh!

Tống Tử Đô giật mình:

- Thảo nào sau khi bà ta thiền hóa, Nga Mi vẫn có thể chấp chưởng giang hồ hơn 200 năm, chỉ là vì sao bà ta phải để lại một quyển di huấn?

- Bởi vì bà ta biết 500 năm sau, ma đạo chắc chắn sống lại, vả lại càng mạnh mẽ, thiên hạ không thể tránh khỏi. Quyển di huấn đó chỉ dùng để cảnh kỳ trường kiếp nạn 500 năm sau!

- Trong di huấn có một câu 'Thiên kiếp tinh chủ, hạo kiếp giang hồ', câu này giải thích thế nào?

- Di ngôn của Linh Nữ, 500 năm sau giang hồ sẽ xuất hiện một vị thiên kiếp tinh chủ, hắn sẽ từng bước mở ra thiên kiếp, từ đó ma đạo sống lại, thiên đạo kịch biến, hạo kiếp giang hồ!

- Thiên kiếp tinh chủ trong di huấn của Linh Nữ chính là chỉ -- Sở Phong?

Đạo nhân che mặt nói:

- 30 năm trước Tinh Ma Chủ hoành không xuất thế, một tay sáng lập Tinh Ma đạo, càn quét khắp thiên hạ, chúng ta đều cho rằng Tinh Ma Chủ đó là thiên kiếp tinh chủ, hiện tại mới biết, thì ra thiên kiếp tinh chủ chân chính là hậu nhân của hắn -- Sở Phong!

- Vì sao tiền bối lại khẳng định Sở Phong là thiên kiếp tinh chủ?

- Bởi vì lần đầu Sở Phong xuất hiện trên giang hồ, vào ngày hắn phá ván cờ của Quỷ Tử tiên sinh trên núi Cổ Đãng, vừa vặn cách 500 năm ngày Linh Nữ thiền hóa!

Tống Tử Đô nói:

- Nhưng Sở Phong sao lại biết Thái Cực? Nghe nói người dạy hắn võ công chính là một lão đạo sĩ. . . Chẳng lẽ lão đạo sĩ đó. . .chính là người của Ẩn Tông?

Đạo nhân che mặt trầm hồi lâu mới nói:

- Ngươi hẳn là nghe nói qua việc 30 năm trước, Tinh Ma Chủ một mình xông lên núi Võ Đang?

Tống Tử Đô gật đầu.

Đạo nhân che mặt nói tiếp:

- 30 năm trước Tinh Ma Chủ một tay sáng lập Tinh Ma đạo, cuốn sạch cả võ lâm. Vì xưng bá thiên hạ, hắn men theo bắc Cổ thần đạo một mình xông lên Võ Đang, từ dưới chân núi đánh tới Kim Đỉnh, không người có thể ngăn cản!

Tống Tử Đô hết hồn:

- Cha cùng sư tôn cũng không ngăn được?

Đạo nhân che mặt lắc đầu, nói tiếp:

- Ngay lúc Tinh Ma Chủ xông vào Kim điện muốn đẩy ngã thần tượng Chân Vũ, một lão đạo sĩ xuất hiện, lấy một thanh Thái Cực kiếm chặn đứng Tinh Ma Chủ. Hai người liền đại chiến tại Kim Đỉnh, tiếp đó chuyển chiến khắp Võ Đang Thất thập nhị phong. Hết bảy ngày bảy đêm, cuối cùng hai người quyết chiến tại Bồng Lai phong. Trong lúc này, trong vòng trăm dặm kiếm khí kích động, xuyên vân liệt địa! Không ai biết trận chiến này thắng bại thế nào, cuối cùng lão đạo sĩ cùng Tinh Ma Chủ ở trên đỉnh Bồng Lai phong pha trà phẩm rượu hết bảy ngày bảy đêm, sau đó Tinh Ma Chủ rời khỏi Võ Đang, lão đạo sĩ cũng không xuất hiện nữa!

- Lão đạo sĩ đó chính là. . .lão đạo sĩ mà Sở Phong thường nhắc đến ư?

Đạo nhân che mặt nói:

- Đệ tử của mạch Ẩn Tông rất ít, người có thể đại thành càng ít hơn, nhưng mỗi một đời Ẩn Tông nhất định sẽ xuất hiện một nhân vật có thể ngộ ra Thái Cực chân nghĩa, chèo chống mạch Ẩn Tông, lão đạo sĩ chính là nhân vật trong thế hệ này của Ẩn Tông!

Tống Tử Đô kinh hoàng không ngớt, năm đó Tinh Ma Chủ một mình xông lên Võ Đang, xông vào Kim điện, đã sắp đạp đổ thần tượng Chân Vũ. Lời đồn là bởi chịu cảm hóa của Chân Vũ hiển linh mà trở ra, mà mình vẫn cho rằng là phụ thân cùng sư tôn liên thủ đẩy lui hắn. Không ngờ là một lão đạo sĩ cứu mạch Võ Đang. Thảo nào Võ Đang vẫn câm như hến đối với việc này, nếu như để cho môn hạ đệ tử biết người cứu mạch Võ Đang là người của mạch Thái Cực năm đó bị Lăng Hư sư tổ ép rời khỏi Kim Đỉnh, không biết sẽ có cảm tưởng gì? Cũng khó trách cha cùng sư tôn một lòng muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết. Thì ra là có một đoạn nguyên nhân như thế.

Tống Tử Đô nói:

- Nhưng lão đạo sĩ có lợi hại, lấy độ tuổi của Sở Phong, sao có được tu vi Thái Cực thâm sâu như vậy? Hơn nữa hắn còn 10 năm trước mới cùng lão đạo sĩ tu luyện Thái Cực!

Đạo nhân che mặt nói:

- Hắn là hậu nhân Tinh Ma Chủ, trên người hắn khả năng không chỉ mang một loại võ công là Thái Cực. Hơn nữa, hắn chưa hẳn 10 năm trước mới tu luyện Thái Cực.

- Sao lại nói thế?

Đạo nhân che mặt nói:

- Khi Tinh Ma Chủ rời khỏi Bồng Lai phong, có một nữ tử cùng đi theo hắn xuống núi!

- A! Nghe đồn Tinh Ma Chủ bởi vì một nữ tử mà thoái ẩn giang hồ, đó là sự thật sao? Chẳng lẽ nữ tử này chính là mẫu thân của Sở Phong? Mẫu thân hắn là người của Ẩn Tông?

Nếu như mẫu thân Sở Phong là người của Ẩn Tông, như vậy rất có khả năng từ nhỏ nàng đã truyền thụ cho Sở Phong phương pháp vận khí của Thái Cực, nhưng có lẽ ngay cả bản thân Sở Phong cũng không rõ lắm.

Đạo nhân che mặt nói:

- Sở Phong có thể tập cả Thái Cực, Ma Công trên mình, điểm này khả năng chính hắn cũng không biết.

Tống Tử Đô trầm mặc hồi lâu mới hỏi:

- Tiền bối, Thái Cực, Thái Hư, rốt cuộc cái nào ưu cái nào kém?

Khăn che mặt của đạo nhân khẽ giương lên:

- Tử Đô, nghi thì sinh loạn, nếu năm đó Lăng Hư sư tổ tu luyện Thái Hư 20 năm có thể hoành tảo thiên hạ, tất có chỗ hơn người, ngươi không được hoài nghi. Ta nói cho ngươi những lời này, là muốn giải đi nghi ngờ trong lòng ngươi, chuyên tâm tu luyện Thái Hư tâm pháp!

- Đệ tử minh bạch!

- Tốt! Tử Đô, cần khoảng bao nhiêu thời gian nữa ngươi có thể đột phá tầng thứ tám Thái Hư pháp quyết?

- Nhanh nhất cũng phải ba năm!

Đạo nhân che mặt trầm ngâm nửa khắc, chợt từ trong người lấy ra một viên đan dược:

- Tử Đô, ngươi dùng viên Cửu Chuyển Kim đan này, ta lấy Thái Hư Nhập Miểu giúp ngươi đả thông sinh tử huyền quan, đột phá tầng thứ tám Thái Hư pháp quyết!

- Đa tạ tiền bối!

Tống Tử Đô quỳ một gối xuống đất, trong lòng không giấu nổi sự vui mừng. Đả thông sinh tử huyền quan chính là ước mơ tha thiết của người trong võ lâm, huống chi Cửu Chuyển Kim đan còn có thể khiến công lực của mình cấp tốc thăng một tầng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK