Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Luyện Chi Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bản công tử cầm khối khoáng thạch này. tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi.

Trương Hằng mô phỏng theo ngữ khí cùng thần thái nói chuyện của Đường Phong lúc bình thường, trong lòng lại đang đè nén hưng phấn vui vẻ.

Vươn tay ra. Trương Hằng lấy ra từ trong túi trữ vật một chiếc bình ngọc, đổ từ trong bình ra bốn viên thuốc màu trắng kích cỡ như trân châu:

- Đây là Bổ Khí Hoàn thượng đẳng, có hữu hiệu đối với tu giả Dẫn Khí Kỳ cùng Luyện Khí Kỳ. các ngươi dùng nó rồi. sẽ có cơ hội tiến vào Luyện Khí KỲ.

Bốn người phía dưới không khỏi mừng rỡ. liên tục cảm tạ, thiếu niên cao gầy kia cùng kích động không thôi.

Những đệ tử ngoại môn như bọn họ. bình thường chỉ ỡ đây làm việc vặt. rất ít có cơ hội thu được linh đan. lúc này có thể được đến Bổ Khí Hoàn thích hợp cho tu giả Dẫn Khí Kỳ sử dụng, tự nhiên mừng rỡ không thôi.

Giao bốn viên Bổ Khí Hoàn cho mấy người này. Trương Hằng khống chế linh khí bay vào trong núi, cố nén hưng phấn trong lòng.

Không ngờ tới mình dụng số đỏ. lại chiếm được một khối cực phẩm khoáng thạch như thế. trong lòng Trương Hằng kích động không thôi.

Nếu như Trương Hằng không nhìn lầm. khối Thiết Lĩnh Quáng Thạch to Bằng nắm tay này chính là tinh hoa trong thiết khoáng - Thiết Lĩnh Quáng Mẫu.

Kỳ thật, bản thân phẩm chất Thiết Lĩnh Quáng Thạch cũng không tính là kém. ở trong các loại khoáng sắt, phẩm chất đã gần với Huyền Thiết, ỏ Thiết... thông thường. Thế nhưng bơi loại khoáng thạch này có thể tùy tiện thấy được ờ tu tiên giới, bởi vậy giá trị cũng không cao. tuy nhiên ứng dụng Thiết Lĩnh ở trên phương điện luyện khí lại tương đối rộng rãi.

Đương nhiên, cái này chỉ là Thiết Lĩnh Quáng Thạch bình thường, ở trong Thiết Lĩnh Quáng Thạch còn có thứ phẩm chất tốt hơn. đó chính là Thiết Lĩnh Quáng Thạch thượng đẳng, cùng với Thiết Lĩnh Quáng Tinh.

Thiết Lĩnh Quáng Thạch thượng đẳng có giá trị cao hơn một chút, một khối to chừng chậu rửa mặt có thể đổi lấy một khối tinh thạch.

Thế nhưng tới Thiết Lĩnh Quáng Tinh thì sẽ khác. Thiết Lĩnh Quáng Tinh là tinh hoa khoáng thạch ngưng kết lại. bình thường không tới ngàn năm lắng đọng, sẽ không thể hình thành Thiết Lĩnh Quáng Tinh.

Giá trị Thiết Lĩnh Quáng Tinh vượt xa Thiết Lĩnh Quáng Thạch thượng đẳng có thể so sánh, ờ tu tiên giới, một khối Thiết Lĩnh Quáng Tinh cỡ nắm tay có giá trị đến mấy trăm tinh thạch!

Thiết Lĩnh Quáng Tinh có thể dùng để chế tác Linh khí do tu sĩ Trúc Cơ Kỳ sử dụng. Linh khí hạ phẩm như trong tay Trương Hằng, khẳng định là bỏ thêm một loại tinh khoáng nào đó. nhưng khẳng định số lượng không nhiều.

Còn lúc này khoáng thạch trong tay Trương Hằng lấy được không phải là Thiết Lĩnh Quáng Tinh, mà là một loại tồn tại càng cao cấp hơn Thiết Lĩnh Quáng Tinh - Thiết Lĩnh Quáng Mẫu.

Thiết Lĩnh Quáng Mẫu hình thành càng khó khăn hơn Thiết Lĩnh Quáng Tinh. Thiết Lĩnh bình thường dưới điều kiện nhất định, phải qua hơn một ngàn năm lắng đọng, mới có thể hình thành Thiết Lĩnh Quáng Tinh. Mà sau khi hình thành Thiết Lĩnh Quáng Tinh, còn phải trải qua hơn vạn năm trưởng thành, cuối cùng mới có thể thăng cấp trở thành Thiết Lĩnh Quáng Mẫu.

về phần quáng mẫu có phải là hình thái cuối cùng của khoáng thạch hay không, vậy không phải Trương Hằng biết đến.

Thế nhưng Trương Hằng rõ ràng, mình tuyệt đối đúng số đỏ, Thiết Lĩnh Quáng Mẫu thật quá quý hiếm, hắn thậm chí chỉ biết được một bộ phận.

Theo Trương Hằng biết, Luyện chế cực phẩm Linh khí chính là cần Thiết Tinh Khoáng Mẫu mới được. Nên biết rằng, uy lực của Linh khí cực phẩm đã có ba bốn phần của Pháp bảo bình thường, mà Linh khí cực phẩm chỉ cần Luyện Khí Kỳ là có thể miễn cưỡng thúc đẩy. Trúc Cơ Kỳ có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó.

Mặt khác, ngay cả tu sĩ Kết Đan KỲ cần tài liệu Luyện chế Pháp bảo cũng cần loại tài liệu Thiết Khoáng Mẫu hiếm thấy này.

Chỗ quý giá của Thiết Lĩnh Quáng Tinh đã có thể tưởng được, ngay cả tu sĩ Kết Đan ở tít trên cao cũng cần loại khoáng thạch này, thậm chí còn có một số tu sĩ Kết Đan Kỳ còn đang phiên não vì tìm không được Thiết Khoáng Mẫu. dù sao không phải mỗi người đều có số đỏ như Trương Hằng. dùng vài viên Bổ Khí Hoàn liền đổi lấy một cái Thiết Khoáng Mẫu giá trên trời.

Cùng so sánh với Thiết Khoáng Mẫu. Bổ Khí Hoàn cấp bậc gì cùng không bằng. Bổ Khí Hoàn là loại thuốc lúc Đường Phong ở Dẫn Khí Kỳ ăn như đậu phộng, nhưng đối với đệ tử Dẫn Khí Kỳ mà nói vẫn rất khó có được.

Thế nhưng loại thuốc này đối với Trương Hằng đang ở Luyện Khí Kỳ mà nói. đã không có tác dụng lớn.

Trương Hằng quyết định chủ ý khối Thiết Lĩnh Quáng Mẫu này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, bằng không chắc chắn sẽ rước tới họa sát thân.

Dù sao thứ có thể là tu sĩ Kết Đan Kỳ động tâm. tuyệt đối khó có thể định giá. Một khi bị người khác biết được, không chỉ Trương Hằng phải xui xẻo. xem chừng toàn bộ Phong Hành Môn cũng sẽ bị liên lụy.

ở Phong Hành Môn còn không có tu sĩ Kết Đan Kỳ tọa trấn, một khi có tu sĩ Kết Đan Kỳ tới cửa, coi như là diệt toàn bộ Phong Hành Môn cũng không phải chuyện khó.

Cho nên, tin tức lấy được Thiết Lĩnh Quáng Mẫu tuyệt đối không thể cho bất kỳ ai biết, cho dù vị tổ sư sau lưng Trương Hằng cũng không ngoại lệ.

Nếu như đổi lại là tu sĩ bậc thấp khác lấy được khoáng thạch cực phẩm như thế. nhất định sẽ nghĩ biện pháp bí mật giao dịch thứ này ra ngoài, để đổi lấy Linh khí hay đan được thích hợp cho mình dùng.

Dù sao khoáng thạch cực phẩm như thế này, để cho tu sĩ bậc thấp cũng không có tác dụng gì. bởi vì muốn nấu chảy Thiết Lĩnh Quáng Mẫu. cần phải có tu sĩ Kết Đan Kỳ sử dụng Tam Vị Chân Hỏa mới được. Cho dù Tiên Thiên Chân Hỏa của Trúc Cơ Kỳ. cũng khó mà tan chảy Thiết Lĩnh Quáng Mẫu này.

Thế nhưng khoáng thạch này với Trương Hằng thì lại khác, bởi vì hắn không cần dùng Thiết Lĩnh Quáng Mẫu đi luyện khí. trong tay hắn có được công pháp biến thái nhất lịch sử tu tiên giới - Luyện Thiên Hóa Địa.

Luyện Thiên Hóa Địa này được xưng là có thể luyện hết tất cả mọi vật hữu hình trong thiên hạ. hóa hết tất cả mọi vật vô hình trong thiên hạ. tuyệt đối không phải nói cho có.

Có khối Thiết Lĩnh Quáng Mẫu này. Trương Hằng liền có hy vọng tu Luyện Biến Thái Công Pháp nhìn mà thèm thuồng đã lâu. hiện giờ lo lắng duy nhất là khối Thiết Lĩnh Quáng Mẫu này có thể duy trì mình tu luyện bao lâu.

Nên biết rằng, tu Luyện Biến Thái Công Pháp cảnh giới Sơ thành tầng một. đã cần mấy chục kiện vật phẩm quý hiếm cấp bậc Linh khí. Linh khí này còn là Linh khí hạ phẩm.

Mà Thiết Lĩnh Quáng Mẫu này là dùng luyện chế Linh khí cực phẩm, thậm chí là tài liệu cần dùng để tu sĩ Kết Đan Kỳ Luyện chế Pháp bảo. không biết có thể đủ cho Biến Thái Công Pháp của mình Luyện đến cảnh giới Sơ thành tầng một hay không.

Lúc này. Trương Hằng vừa chờ mong, lại vừa lo lắng. Bởi vì Biến Thái Công Pháp thành hay bại, có quan hệ đến số mệnh của mình ỡ tu tiên giới sau này.

Ôm tâm tình như thế. Trương Hằng khống chế ô Linh Kiếm bay đến Thiết Lĩnh Phong ở Phong Hành Môn. Trên đường bay thưởng xuyên dụng tới một ít đệ tử Phong Hành Môn. bọn họ thấy hạ phẩm Linh Khí dưới chân Trương Hằng. cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ đố kị.

Thế nhưng đa số mọi người ở đây đều nhận biết vị công tử Đường Phong này. dù sao trước đây Đường Phong tác uy tác phúc ở Phong Hành Môn quá quen rồi. Bởi có chỗ dựa vị tổ sư kia, mặc dù đệ tử nội môn thực lực cao hơn Đường Phong, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn.

Trong quá trình bay đi. không ít đệ tử chào hỏi với Trương Hằng, có một số là đệ tử nội môn. cũng có một số là đệ tử ngoại môn nịnh bợ hắn.

Trong quá trình chào hỏi. Trương Hằng biểu hiện rất lạnh nhạt, Bởi vì hiện giờ hắn đã chiếm cứ thân thể Đường Phong, nếu như vẫn giao lưu quá nhiều với bọn họ. khó tránh khỏi lộ ra kẽ hở.

Dù sao chiếm địa vị chủ đạo thân thể này chính là Trương Hằng, mà lúc này thần thái động tác thân thể. thỏi quen ngôn ngữ đều là lấy tiêu chuẩn của Trương Hằng. Mặc dù Trương Hằng có mô phòng thế nào, cùng sẽ không hoàn mỹ.

Huống hồ. trên người Trương Hằng có rất nhiều bí mật. bất luận là thân mang Biến Thái Công Pháp, hay là có Thiết Lĩnh Quáng Mẫu. đều là những thứ làm người ta đỏ mắt. cố gắng ít giao lưu với những người này. khả năng bại lộ bí mật cũng sẽ càng thấp.

Rất nhanh, Trương Hằng bay đến chỗ ở đệ tử nội môn, ở đây gặp được mấy người đều là đệ tử nội môn.

Còn ở trong hàng đệ tử nội môn này. chỉ có một số ít người mới có được Linh khí hạ phẩm, hơn nữa có được cơ bản đều là Linh khí hạ phẩm. So sánh với Tiên Vân Tông, đệ tử Phong Hành Môn hưởng thụ đãi ngộ hiển nhiên phải kém hơn. Theo Trương Hằng biết, quá nửa đệ tử nội môn Tiên Vân Tông. trong tay đều có mang Linh Khí.

Đi vào gian phòng thuộc riêng mình. Trương Hằng đi vào phòng Luyện công thường tu luyện.

Đệ tử nội môn Phong Hành Môn đều có được gian phòng riêng của mình, đây là đặc quyền đệ tử nội môn mới được hưởng thụ.

Ngồi trên bồ đoàn tu luyện Trương Hằng dự định lập tức bắt đầu tu Luyện Biến Thái Công Pháp, sớm ngày dùng hết Thiết Lĩnh Quáng Mẫu trong tay. Thứ này là một củ khoai nóng phỏng tay. tốt nhất là mau rời tay thì hơn.

Trương Hằng vừa chuẩn bị dùng thần thức tiến vào ngọc giản trong đầu. đột nhiên nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân.

Trương Hằng không khỏi nhíu mày. người tu chân kiêng kị nhất là đang bế quan có người quấy rầy. Chẳng qua đây là do hẳn sơ sẩy, trước khi bế quan lại quên treo thẻ bài bế quan.

Ra khỏi phòng đi tới sân. hắn lại rất hiếu kỳ. ai lại tới tìm mình vào lúc này? Hình như Đường Phong này nhân duyên ở nội môn cũng không được tốt lắm. dù sao cũng là đi cửa sau vào đây. có chút khuất mắc với những đệ tử tiến vào nội môn bằng thực lực cùng thiên phú.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Đka Của Nhóck03 Tháng một, 2018 18:53
Hì. Truyên hay phết
Avatar
Rê AlexanderRâu30 Tháng năm, 2018 20:06
truyện hay. cảm ơn tg và dg nhé :))
BÌNH LUẬN FACEBOOK