Danh sách truyện của tác giả Ân Tầm

Người Tình Trí Mạng
C.417một ngày trước
7 Ngày Ân Ái
C.17335 tuần trước
Hào Môn Kinh Mộng
C.22651 tuần trước
Bảy Ngày Ân Ái
C.17351 tuần trước
Liêu Vương Phi
C.20078 tuần trước
Niếp Môn
C.16095 tuần trước