Danh sách truyện của tác giả Get Backer

Ngục Thánh
C.297một tuần trước
Ngục Thánh
C.297một tuần trước
Ngục Thánh
C.8126 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
C.30243 tuần trước
Thiên Đế Kiếm
C.130316 tuần trước