Danh sách truyện của tác giả Javatan

Vạn Giới Pháp Thần
C.488một ngày trước
Vạn Giới Pháp Thần
C.486một ngày trước