Danh sách truyện của tác giả Thánh Yêu

Đại Bạo Ngọt
C.11215 tuần trước
Đại Bạo Ngọt
C.11215 tuần trước
Trảm Nam Sắc
C.26828 tuần trước
Phu Thê Triền
C.6349 tuần trước
Thà Đừng Gặp Gỡ
C.199140 tuần trước
Nhã Ái Thành Tính
C.174167 tuần trước
Giả Yêu Thành Thật
C.220184 tuần trước
Giả Yêu Làm Thật
C.220186 tuần trước
Mê Hoặc Song Vương
C.102256 tuần trước
Hào Môn Ẩn Hôn
C.1262 tuần trước
Dục Vọng Đen Tối
C.144266 tuần trước
Ám Dục
C.147279 tuần trước