Thần Nobita
C.1628 giờ trước
Vô Song Chi Chủ
C.1329 giờ trước
Hôn Ước Tuổi 16
C.789 giờ trước
Tiên Môn
C.5719 giờ trước