Thần Nobita
C.1503 ngày trước
Vô Thượng Thần
C.55một tuần trước
Dragon World
C.1372 tuần trước
Ngục Thánh
C.2892 tuần trước