Dạ Thiên Tử
C.91616 giờ trước
Đế Chế Đại Việt
C.260một ngày trước
Lĩnh Nam Ký
C.125một ngày trước
12 Nữ Thần
C.2722 tuần trước
Hoắc Du
C.4610 tuần trước
Siêu Nhân Việt Nam
C.1510 tuần trước
Nhiếp Chính Đại Minh
C.812 tuần trước
Đế Trụ
C.12116 tuần trước