Linh Sát
C.14456 tuần trước
Tàn Bạo
C.45758 tuần trước
Sát Thần
C.160864 tuần trước
Dục Uyển
C.14166 tuần trước
Linh Vũ Thiên Hạ
C.470267 tuần trước
Thiên Hạ
C.69489 tuần trước
Thiên Tài Tướng Sư
C.937100 tuần trước