Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews.

Dám đi theo tôi? Tôi dùng mắt trừng chết cậu.

 

 

Vẫn còn đi theo tôi? Tôi dùng nước miếng dìm chết cậu giờ.

 

 

Còn đi theo tôi nữa tôi đánh vỡ đầu cậu.

 

 

Vì sao đã trừng, đã nhổ nước miếng, đã đánh rồi mà cậu vẫn không chịu đi hả? ~~~~(>_

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK