Bạn Trai Cũ

Bạn Trai Cũ

Bạn Trai Cũ Review Rating: 8.7 out of 10 based on 3 reviews.


Edit : Sagittarius
Thể loại: Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành.

Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE. (Theo tui thì là BE)

Chỉ là một câu chuyện kể về chuyện tình yêu giữa công và thụ sau khi chia tay vẫn quay đầu lại trùng phùng với nhau.

5 Chương mới cập nhật Bạn Trai Cũ

Danh sách chương Bạn Trai Cũ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK