Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ

Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ

Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ Review Rating: 7.3 out of 10 based on 51 reviews.


Tên convert: Ta tân bạn trai không đúng chỗ nào
Thể loại:
Hiện đại đô thị, đoản văn
Số chương: 33 Chương (25 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại)
Edit + beta: ghetmeo

Văn án

Vừa đá tra nam, tôi lại nhặt được một "lão công" mất trí bên đường.

Ừa, đúng rồi đó. Văn án chỉ có 1 câu thế thôi vì là đoản văn mà.

5 Chương mới cập nhật Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ

Danh sách chương Bạn Trai Mới Của Tui Hơi Lạ Lạ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK