Bồi Hồi

Bồi Hồi

Bồi Hồi Review Rating: 7.69 out of 10 based on 8 reviews.

Nàng là tài tử nổi tiếng kinh thành được yêu thương, cưng chiều trong vòng tay cha. Thế nhưng chỉ vì công chúa đệ nhất ở goá của đương triều
nhìn trúng chồng nàng, nàng bị độc trở thành người phụ nữ không thể mang thai, cùng phụ thân rời khỏi kinh thành đầy nhưng mưu mô.

Ba năm sau, nàng trở lại kinh thành mang theo kế hoạch trả thù và cướp đoạt hoàng vị…

5 Chương mới cập nhật Bồi Hồi

Danh sách chương Bồi Hồi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK