Bổn Cung Đã Trở Về

Bổn Cung Đã Trở Về

Bổn Cung Đã Trở Về Review Rating: 7.75 out of 10 based on 4 reviews.

Ngôn ngữ truyện online là công cụ tuyệt vời để tác
giả Mê Lộ Đích Long tạo nên siêu phẩm Bổn Cung Đã Trở Về, một câu chuyện ngôn tình cổ đại đặc sắc.

Diệp Khanh đời trước sống rất thích ý,

Lên làm Hoàng hậu, đấu trí đấu dũng với tra Hoàng đế vài chục năm,

Kết quả không ngờ đùa chết tra Hoàng đế —

Lại mở mắt ra, nàng trở thành Diệp Khuynh sủng phi,

Một đoàn tra nam đang dần tiếp cận —

Các ngươi đám bệnh xà tinh này, lăn cho bổn cung!

Bổn cung giây sát thành bùn!!

╭(╯^╰)╮

(Tác giả trịnh trọng nhắc nhở: Truyện hay xưa chỉ là hư cấu, nếu có tình tiết đời
thực chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước.)

Danh sách chương Bổn Cung Đã Trở Về

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK