Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con

Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con

Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con Review Rating: 7.8 out of 10 based on 27 reviews.

Anh không chút nhíu mày, mở miệng vàng ngọc nói: "Một tháng một trăm vạn, cô ở lại bên tôi" 

Cô khẽ cười: "Giao trước 30% tiền cọc, không được ghi nợ"

Thời điểm anh làm tổng giám đốc nghiêm trang, mặt lạnh lại không chút lưu tình nào với cô.

Đến kỳ hạn hợp đồng cô liền tiêu sái quay người...

5 Chương mới cập nhật Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con

Danh sách chương Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK