Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu Review Rating: 7.0 out of 10 based on 6 reviews.

Cô Gái Tháng Sáu

Anh hỏi: “Em đã gặp được chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả chưa?”

“Hơ hơ, làm gì có chàng trai nào vì tình yêu mà bất chấp tất cả? Trước đây còn có cô gái vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả thì chưa bao giờ có.”

“Ai bảo thế?”

“Em bảo.”

“Em nói không đúng.”

“Tại sao lại không đúng?”

“Anh chính là chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả…”

5 Chương mới cập nhật Cô Gái Tháng Sáu

Danh sách chương Cô Gái Tháng Sáu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK