Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện Review Rating: 8.18 out of 10 based on 38 reviews.

Truyện online hay Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện nói
rằng cũng đều đột ngột bị biến thành BOSS phản diện—— người ta là xuyên không qua,
còn cô là phản xuyên.

Thủ hạ của người ta sẽ nói: "Xin hãy hủy diệt thế giới đi, đại nhân!"

Mà thủ hạ của cô lại nói: "Mỗi ngày hãy làm một việc thiên đi, đại
nhân!"

Mạc Vong: "... Cậu chắn chắn không làm sai chức trách ư? !" Nhân vật
phản diện đi làm chuyện tốt?!

Thủ hạ A: "Tam quan [1] của ngài đã trở nên vặn vẹo, xin hãy cho phép tôi
tiến hành sửa chữa."

Thủ hạ BCDE...

Cứ như vậy, hành trình Mạc Vong "bị bắt làm truyện tốt" bắt đầu, vấn
đề là ——

Mỗ thanh mai trúc mã nhảy ra: "Khốn nạn, còn không mau buông bà cụ kia ra,
hãy xem kiếm dũng giả của tôi!”

Mạc Vong: "... Tôi chỉ là muốn đỡ bà ấy qua đường mà thôi! Hơn nữa chúng
ta biết nhau mười lăm năm, cậu biến thành anh hùng hồi nào vậy!"

Nội dung chính: xuyên qua thời không đến dị giới. Mong các bạn sẽ ủng hộ.

Danh sách chương Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK