Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu Review Rating: 9.6 out of 10 based on 9 reviews.

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"

5 Chương mới cập nhật Đại Bát Hầu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK