Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Dân Quốc Bắt Quỷ Ký Review Rating: 8.1 out of 10 based on 37 reviews.


Thể loại: Kinh dị, cận đại, nhẹ nhàng, đam mỹ, nguyên sang, HE, linh dị thần quái
Số chương: 40c + Pn
Edit: Genus
Beta: Genus (c1->c14) Pink (c15 ->c40)

Cuộc sống hằng ngày của một tiểu thiếu gia vào thời dân quốc

(Khụ, khụ, văn án chính là chỉ có một câu duy nhất.)

Danh sách chương Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK