Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên Review Rating: 7.2 out of 10 based on 8 reviews.


Editor: Thiên Dương Blog & MC

Câu chuyện được diễn ra trong giai đoạn giao mùa giữa chế độ phong kiên và hiện đại, ở Thế kỷ XIX Trung Quốc, Vương triều Mãn Thanh mục nát từ từ suy bại, thế lực khắp nơi bộc lộ tài năng, bước lên vũ đài lịch sử 

Đường đường Sùng Lợi Minh là  một Vương tộc tiêu sái, nhàn hạ, lắm tiền, hiện tại đảm nhiệm một chức vụ trong quân đội làm cho hoàng thân quốc thích vô cùng nở mày nở mặt: "Thần Cơ Doanh." Mỗi ngày ngoại trừ việc dẫn theo một đám chân chó lượn khắp phố, lãnh đạm lôi kéo, giả trang lưu manh, thì vẫn chưa tìm ra chỉ dẫn cho mục tiêu phát triển vĩ đại của bản thân. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hoang đường, kiêu binh tính cách lưu manh gặp trúng khắc tinh của bản thân - thái tử gia lãnh diễm hắc bang "Khanh Thập Nhị".

Nhân vật chính: Sùng Lợi Minh và A Dịch

5 Chương mới cập nhật Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK