Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi Review Rating: 6.6 out of 10 based on 21 reviews.

Bạn đang đọc truyện Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi của tác giả Hảo Nhân Tạp trên website đọc truyện online. Lâm San kiếp trước không thi đậu kì thi Nhân viên công vụ nhưng kiếp này lại làm đến chức "Nữ" Phò mã, đối tượng kết hôn của Công chúa Đỗ Minh Nguyệt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hạ hồi phân giải.

5 Chương mới cập nhật Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Danh sách chương Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK