Điện hạ, thần biết sai rồi

Điện hạ, thần biết sai rồi

Điện hạ, thần biết sai rồi Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Giới thiệu sơ lược:
Lâm San kiếp trước không thi
đậu kì thi Nhân viên công vụ nhưng kiếp này lại làm đến chức "Nữ" Phò
mã, đối tượng kết hôn của Công chúa Đỗ Minh Nguyệt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hạ hồi
phân giải.
Thông tin Ebook
Xếp chữ: Amie147 và Arite
Độ dài: 72 chương
Thể loại: Xuyên không, hài
Nguồn edit: http://kitesvn.com
Làm ebook: greenprairie
Nguồn ebook: http://luv-ebook.com
Thực hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
Mai
– Yenioe11 – nangmualachuyencuatroi
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)​

Nội Dung Điện hạ, thần biết sai rồi

Giới thiệu sơ lược:
Lâm San kiếp trước không thi
đậu kì thi Nhân viên công vụ nhưng kiếp này lại làm đến chức "Nữ" Phò
mã, đối tượng kết hôn của Công chúa Đỗ Minh Nguyệt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hạ hồi
phân giải.
Thông tin Ebook
Xếp chữ: Amie147 và Arite
Độ dài: 72 chương
Thể loại: Xuyên không, hài
Nguồn edit: http://kitesvn.com
Làm ebook: greenprairie
Nguồn ebook: http://luv-ebook.com
Thực hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
Mai
– Yenioe11 – nangmualachuyencuatroi
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)​


Đọc tiếp

Danh sách chương Điện hạ, thần biết sai rồi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK