Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji Review Rating: 4.0 out of 10 based on 3 reviews.

Bạn đang đọc truyện Hai người giám hộ của Enji của tác giả thoigianvodinhhinh trên website đọc truyện online. Trên một bàn cờ trắng, chỉ còn lại ba quân, một vua đen, một vua xám và hậu bạc. Đã là hậu bạc thì không thuộc quyền sở hữu của ai. Vì thế mà hai vua mới phải tranh đấu, ai có được hậu bạc, người đó sẽ thắng. Cuối cùng, phần thắng sẽ thuộc về ai.???????

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK