Hokage: Thần Cấp Tiến Hoá

Hokage: Thần Cấp Tiến Hoá

Hokage: Thần Cấp Tiến Hoá Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Hokage: Thần cấp tiến hóa 】 xuyên qua Hokage, trở thành long trong địa động một đầu bạch xà. Cầm trong tay thần cấp tiến hóa hệ thống, mở ra vô hạn tiến hóa. Bạch xà, ngọc vảy giao, Huyền Linh chi long... Tiên thuật, Âm Dương Độn, vết máu lưới... Từ Hokage bắt đầu, dạo chơi vô tận vị diện, lưu lại vô số vĩnh hằng truyền thuyết. Chúa tể Chakra Thánh Long tiên nhân, Thiên Long Nhân tín ngưỡng Vạn Tượng Chân Long, hủy diệt thần thoại tịch diệt Long Vương, thủ hộ nhân loại chí cao long...

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK