Hồng Thần Huyết Ấn

Hồng Thần Huyết Ấn

Hồng Thần Huyết Ấn Review Rating: 5.5 out of 10 based on 2 reviews.

Bạn đang đọc truyện Hồng thần huyết ấn của tác giả Vô Danh trên website đọc truyện online. Phía Tây Tà Liên sơn giáp hai tỉnh Côn Lôn và Khóa Cam Thanh... Bấy giờ đang lúc gió rít đổ tuyết. Trên sườn núi tuyết phủ trắng xóa tại Đại Nhạn Phong có vài căn nhà tre. Thường thì những bậc cao nhân dị sĩ hay ẩn tích nơi sơn cư hoang vắng, thế nhưng gặp lúc phong tuyết lan rộng một vùng bao la, nên chốn này đã trở nên thần bí và trông có vẻ thê lương....

Danh sách chương Hồng Thần Huyết Ấn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK