Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém! Review Rating: 9.1 out of 10 based on 193 reviews.


Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hài

Ai đó: “Giường trẫm, cũng không phải lần đầu tiên ngươi ngủ, còn không qua đây?”

Ta: "Bệ hạ, tội thần không phải phi tần trong hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm!”

… Không có đạo lý để đống lớn phi tần đó không dùng, muốn một tù phạm đợi chém như ta lao tâm lao lực!

Ai đó: “Vậy sao~~~ An Dật ngươi thật có khí tiết!”

Không nhẹ không nặng thổi qua một câu: “Nếu không muốn thị tẩm, vậy kéo ra ngoài chém!”

5 Chương mới cập nhật Không Thị Tẩm? Chém!

Danh sách chương Không Thị Tẩm? Chém!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK