Long Hoàng

Long Hoàng

Long Hoàng Review Rating: 8.13 out of 10 based on 8 reviews.

Bạn đang đọc truyện Long Hoàng của tác giả Sắc Thánh, truyện tiên hiệp hay nhất kể về một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.

Đụng người của ta,giết.

Đụng nữ nhân của ta,giết.

Đụng môn phái của ta,giết.

Tranh mỹ nhân với ta,giết.

Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng như huyền giới chi môn :Võ đồ,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.

Mỗi cảnh giới lại trong truyện online được chia ra cửu phẩm.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hưng Tồ27 Tháng ba, 2018 20:59
ad viết thêm đi ak hay quá
Avatar
Hưng Tồ27 Tháng ba, 2018 20:59
nhanh nhanh nha ad
Avatar
Hưng Tồ28 Tháng ba, 2018 22:13
ad lâu ra wa
Avatar
Hưng Tồ03 Tháng tư, 2018 17:38
ad k viết nữa ak
BÌNH LUẬN FACEBOOK