Lớp Học Ma Ám

Lớp Học Ma Ám

Lớp Học Ma Ám Review Rating: 8.5 out of 10 based on 21 reviews.

Cậu hỏi tại sao ư?

Rất đơn giản. Vì cậu là người được chọn.
Chỉ cần cậu nhắm mắt, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra...

Và nếu cậu cứ tiếp tục nhắm mắt, cánh cửa sẽ tiếp tục mở, mở rất rộng, nuốt trọn tất cả!

5 Chương mới cập nhật Lớp Học Ma Ám

Danh sách chương Lớp Học Ma Ám

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK