Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá Review Rating: 5.3 out of 10 based on 3 reviews.


Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, DraHar
Couple chính: Draco Malfoy x Harry Potter
Editor + Beta: Song Song

Có lẽ nhân vật chính Harry Potter, Chúa Cứu Thế  đã quá quen với các độc giả thì ở câu chuyện này theo khía cạnh khác bởi Harry Poter gặp phải xui xẻo khi vừa cứu vớt thế giới xong, còn chưa được tận hưởng cuộc sống thái bình thì  đã bị Cục Thời không kéo trở về thời điểm năm mười một tuổi....

Được rồi, trở lại lúc đầu cũng không sao, nhưng tại sao cậu lại bị ném vào Slytherin!!

Còn cái tên Draco Malfoy kia, làm ơn cách xa tôi một chút, xin hãy duy trì khoảng cách an toàn!!

Truyện này DH ~ kiên trì HE ~

Dán nhãn nội dung: HP, cường cường.

Từ then chốt: Nhân vật chính: Harry Potter, Draco Malfoy | vai phụ: | cái khác:

5 Chương mới cập nhật Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

Danh sách chương Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK