Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần Review Rating: 2.4 out of 10 based on 5 reviews.

Bạn đang theo dõi truyện Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần của tác giả Lưu Thủy Vô Tình. Truyện tiểu thuyết hay khi sống trong kỷ viện, ai dám bảo rằng bản thân mình trong sạch?

Khi Thanh Lạc đã biết được sự thật này, cũng nghe đến mồn cả hai tai từ những người suốt ngày chưởi bới mình. Nhưng đắm chìm trong trụy lạc còn hơn là ương ngạnh giả thanh cao, rõ tự tại hơn không phải sao?

Nhìn đệ đệ do chính mình bảo vệ thuộc về một chỗ tốt, truyện như vậy dù hắn lún sâu vào vũng bùn này cũng cam tâm tình nguyện.

5 Chương mới cập nhật Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Danh sách chương Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK