Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên Review Rating: 6.59 out of 10 based on 78 reviews.

Trong thế giới phàm nhân tu tiên chia rõ hai khu vực
tu nhân và Man Hoang là nơi chuyên để giam giữ những người tu tiên làm chuyện
sai trái hay là cách để phạt chúng sinh ở nơi đây mọi pháp thuật đều không còn.

Nhưng đến một ngày Ngũ Hành Thiên - Vạn
giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm
đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy mô lớn, Ngũ Hành Thiên thành là phòng tuyến cuối
cùng của người tu chân.

Cũng may đã có một người thanh thiên từ cựu thổ thấp kém, chịu đựng giày vò
thân thể thâm nhập Man Hoang ba năm, đặc cách thu được cơ hội vào Ngũ Hành
Thiên đào tạo sâu.Khát vọng nắm giữ vận mệnh mà một lòng theo đuổi trở thành
thiếu niên mạnh mẽ, có bản năng chiến đấu như dã thú gây lên một hồi bão táp
hoa lệ. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi truyện.

Danh sách chương Ngũ Hành Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK