Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch Review Rating: 8.9 out of 10 based on 70 reviews.


Thể loại: Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.
Nhân vật:Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)
Edit: Thỏ

Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về việc từ một người giám hộ chuyển thành người gian hộ.

5 Chương mới cập nhật Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Danh sách chương Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK