Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm Review Rating: 6.5 out of 10 based on 11 reviews.


Editor: Renni
Độ dài: Quyển 1- 120 chương; Quyển 2- 210 chương; 2 ngoại truyện (Tổng: 569 trang)

Nếu một nhân loại đến một thế giới khác, nơi đó con người đều có thể sử dụng ma pháp, vậy nhân loại đó sẽ tồn tại thế nào? Nếu nhân loại không thể học tập ma pháp thì phải làm sao?...

Không sao,  vì nhân loại đó, cũng chính là ta, sẽ khiến ma pháp gì đó phải quỳ gối dưới vũ khí khoa học hiện đại siêu cấp này!!!

5 Chương mới cập nhật Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Danh sách chương Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK