Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà Review Rating: 5.77 out of 10 based on 21 reviews.

Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới!

Chung Thanh Văn: “Vương Vượng Vượng!”

Vương Vượng Vượng: “Tới đây tới đây… Không cần sủa.”

tên của nữ chính khi phát âm giống như phát âm của tiếng chó sủa “wang wang”

Danh sách chương Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK