Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen Review Rating: 4.78 out of 10 based on 25 reviews.

Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen – ngôn tình

Truyện: Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Tác giả: Văn Thanh Thanh

Thể loại: ngôn tình sắc

Nội dung truyện online: Đời này, có hai chuyện nàng làm tốt nhất

Thứ nhất, yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên

Thứ hai, dốc hết sinh mạng, cố gắng yêu hắn

Một bước vào cửa cung, bị Kim Ốc Tàng Kiều, khắp nơi đều gió tanh mưa máu.

Trong cung, nữ tử chỉ hy vọng được lọt mắt xanh của hoàng đế, các nàng đang đợi, nàng cũng đang đợi.

5 Chương mới cập nhật Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Danh sách chương Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK