Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương Review Rating: 7.8 out of 10 based on 305 reviews.


Thể loại: sắc hiệp,tiên hiệp, xuyên không....

Chỉ là một câu chuyện nói về hành trình liệp diễm của một thanh niên tại dị giới. Yêu tinh mị cốt, thục phụ phu nhân, băng sương tuyết nữ,... hãy xem ta thu phục các ngươi như thế nào. Đây là công pháp ma đạo cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc

Danh sách chương Phong Lưu Thánh Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK