Phụ Tử Thâu Hoan

Phụ Tử Thâu Hoan

Phụ Tử Thâu Hoan Review Rating: 8.3 out of 10 based on 132 reviews.


Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, ngụy phụ tử, cao H, 1x1(phúc hắc x nữu thụ), HE. 
Tình trạng: Hoàn 12 chương
Edit: MOE 

Nội dung của chuyện vô cùng đơn giản chỉ là nói về cuộc sống của hai cha con riêng dâm loạn sinh hoạt!

........Thực tao!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK