Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương Review Rating: 8.46 out of 10 based on 11 reviews.

Bạn đang đọc truyện Quyện Tầm Phương của tác giả Hồ Điệp Seba trên website đọc truyện online.


Đây là một ngả rẽ của
lịch sử,


 


Một một thế giới song
song không có Thịnh Đường, Lưỡng Tống.


 


Để chúng ta theo ngón tay
tà nịnh của Hồ Điệp cùng nhau đảo điên lịch sử!


 


Làm đường đi của lịch sử
tới bước ngoặt.


 


Mộ Dung Xung xưng đế kết
thúc thời kỳ hỗn loạn Ngũ hồ Thập lục quốc, sáng lập triều Đại Yến.


 


Lí Bạch, Tô Đông Pha thế
là thành thất truyền,


 


Chỉ có Hồ Điệp viết xuống
sử thi huy hoàng truyền xướng trong thế giới.


 


Hùng
giả viết phượng, thư giả viết hoàng
 (Con trống gọi là phượng, con mái gọi là hoàng).

5 Chương mới cập nhật Quyện Tầm Phương

Danh sách chương Quyện Tầm Phương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK