Rất Muốn

Rất Muốn

Rất Muốn Review Rating: 7.33 out of 10 based on 6 reviews.

Bạn đang đọc truyện Rất muốn của tác giả Vô Danh trên website đọc truyện online. “Kim Ngân, cô đứng lại cho tôi!” Không, cô không thể đứng lại. “Kim Ngân, hãy trả lại cho tôi, hãy trả lại nó cho tôi!” Không, cô không thể trả lại được. Cho dù rất muốn. “Kim Ngân, đồ độc ác…Cô đúng là đồ độc ác!” Không, cô không phải là loại người đó. Cho dù rất muốn. “Kim Ngân, Kim Ngânnnn…”

5 Chương mới cập nhật Rất Muốn

Danh sách chương Rất Muốn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK