Sơ Huân Tâm Ý

Sơ Huân Tâm Ý

Sơ Huân Tâm Ý Review Rating: 6.3 out of 10 based on 9 reviews.


Editor: Dương Nữ

Ở kinh thành mọi người hay đồn thổi về vị Tiểu Hầu Gia là một người có lòng dạ độc ác tràn đầy dã tâm, tiếng xấu đồn xa.

Nhưng bất ngờ là bây giờ lại  đã trở thành một công tử bệnh tật đầy mình bị trục xuất khỏi kinh thành.

Đường đường là đại tiểu thư do chính thất sinh ra của dược đường lớn nhất kinh thành,

Lại bị tiểu nương và muội muội bày mưu gả cho một kẻ không vợ để làm tiểu thiếp.

Danh sách chương Sơ Huân Tâm Ý

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK