Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công Review Rating: 7.12 out of 10 based on 82 reviews.

Truyện: Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Tác giả: Hồ Thập Tam

Thể loại: ngôn tình sắc, xuyên không nữ cường

Nội dung truyện online: Vũ Hóa Điền: Ta tới mong có được ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’.

Thần y: Vũ công công thật biết nói đùa, lúc ngài không cần thì cắt nó đi, giờ bảo thứ đó muốn mọc là mọc được sao?

Vũ Hóa Điền: Nếu không mọc được thì giữ ngươi lại cũng vô dụng.

Thần y: Để ta bắt mạch lại cho ngài, nói không chừng còn có hy vọng.

Danh sách chương Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK