Thần Đồng Diêm La

Thần Đồng Diêm La

Thần Đồng Diêm La Review Rating: 9.0 out of 10 based on 4 reviews.

Bạn đang đọc truyện Thần đồng Diêm La của tác giả Lý Tiếu Phật trên website đọc truyện online. Cao sơn Thiếu Lâm tự Ở Thiếu Thất sơn, Hà Nam. Mái liền mái, tường liền tường, tường đỏ ngói xanh, tiếng chuông mỏ liên hồi chẳng dứt, dáng vẻ trang nghiêm, tiềm ẩn bên trong một khí phái vương giả của chốn lãnh tụ võ lâm quần hùng...

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK