Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Thần Thấu Tiếu Vương Phi Review Rating: 8.0 out of 10 based on 10 reviews.

Có một loại khoảng cách gọi là xa tận chân trời, có một loại khoảng cách gọi là gần trong gang tấc. Để tên khất cái và vương tử ngang hàng với nhau không phải là vận mệnh, mà là tình yêu, và khoảng cách đã được rút ngắn kia gọi là “Ta yêu người” . . . . . .

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK